کد مطلب: 3952 | تاریخ مطلب: 01/09/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

توطئۀ دشمنان اسلام، جدایی روحانیت و دانشگاه

توطئۀ دشمنان اسلام، جدایی روحانیت و دانشگاه

توطئۀ دشمنان اسلام، جدایی روحانیت و دانشگاه

یکی جزوه می دهد‏‎ ‎‏لعن می کند یک کسی را؛ یکی جزوه می دهد تعریف می کند از کسی! هر دویش خلاف‏‎ ‎‏است. هر دویش امروز غلط است. دست بردارید از نادانی! شما را تحریک نکنند‏‎ ‎‏آنهایی که با اسلام دشمنند. خیانت به اسلام نکنید! این تفرقه امروز خیانت به اسلام‏‎ ‎‏است، با هر اسمی که باشد. امروز سر ولایت امیرالمؤمنین اختلاف کردن خیانت به اسلام‏‎ ‎‏است.

صحیفه امام جلد 8 صفحه 481

. انتهای پیام /*