کد مطلب: 3654 | تاریخ مطلب: 15/03/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

«یوم الله » 15 خرداد

«یوم الله » 15 خرداد

  15 خرداد از همین مدرسه شروع شد. عصر عاشورا در همین مدرسه اجتماع عظیم‏‎ ‎‏بود؛ و بعد از اینکه صحبتهایی و افشاگریهایی شد، دنبالۀ آن منتهی به 15 خرداد شد. 15‏‎ ‎‏خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدأیت اسلام و راهنمایی روحانیت و‏‎ ‎‏همین جمعیتها که الآن اینجا هستند. اینها بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند. همین‏‎ ‎‏سنخ جمعیت بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند. و همین سنخ جمعیت بودند که‏‎ ‎‏کشته شدند. همین طبقه از افراد اسلامی بودند که برای اسلام قیام کردند و هیچ نظری جز‏  ‏اسلام نداشتند 15 خرداد را به وجود آوردند. همین جمعیتی که مقصدی غیر از اسلام‏‎ ‎‏ندارند در تعقیب 15 خرداد تا حالا دنبال کردند. از همین جمعیت که مقصدی غیر از‏‎ ‎‏اسلام ندارند امید آن است که تعقیب کنند و نهضت ما را به ثمر برسانند.‏  صحیفه امام ج 8 ص 53-54


قیام 15 خرداد‏ اسطورۀ قدرت ستمشاهی را در هم شکست و افسانه ها و افسونها‏‎ ‎‏را باطل کرد. شهادت جوانان رشید و زنان و مردان در آن روز سدّ عظیم قدرت شیطانی‏‎ ‎‏را از بنیان سست نمود. خون سلحشوران کوخ نشین، کاخهای ستم را در هم کوبید. ملت‏‎ ‎‏عظیم الشأن ایران با قیام و نثار خون فرزندان عزیز خویش، راه قیام را برای نسلهای آینده‏‎ ‎‏گشود و ناشدنیها را شدنی کرد.‏        صحیفه امام ج 19 ص267

سالروز‏‎ ‎‏خرداد 42 خمیرمایۀ نهضت مبارک ملت بزرگ ایران و روز بذر انقلاب بزرگ اسلامی‏‎ ‎‏ماست. ملت عزیز باید این خمیرمایه و بذر پربرکت را در عصر عاشورای 83 ‏‏[‏‏قمری‏‏]‏‎ ‎‏جستجو کند؛ عصر عاشورای مصادف با ساعات شهادت نصرت آفرین سید مظلومان و‏‎ ‎‏سرور شهیدان؛ عصر عاشورایی که خون طاهر و مطهر ثارالله و ابن ثاره به زمین گرم کربلا‏‎ ‎‏ریخت و ریشۀ انقلابات اسلامی را آبیاری نمود. ملت عظیم الشأن در سالروز شوم این‏‎ ‎‏فاجعۀ انفجارآمیزی که مصادف با 15 خرداد 42 بود با الهام از عاشورا آن قیام کوبنده را‏‎ ‎‏به بار آورد. اگر عاشورا و گرمی و شور انفجاری آن نبود، معلوم نبود چنین قیامی بدون‏‎ ‎‏سابقه و سازماندهی واقع می شد. واقعۀ عظیم عاشورا از 61 هجری تا خرداد 61 و از آن تا‏‎ ‎‏قیام عالَمی بقیة الله ـ ارواحنالمقدمه الفداء ـ در هر مقطع انقلاب ساز است. آن روز‏‎ ‎‏یزیدیان با دست جنایتکاران گور خود را کندند و تا ابد هلاکت خویش و رژیم ستمگر‏‎ ‎‏جنایتکار خویش را به ثبت رساندند، و در 15 خرداد 42 پهلویان و هواداران و‏‎ ‎‏سردمداران جنایتکارشان با دست ستمشاهی خود گور خود را کندند و سقوط و ننگ‏‎ ‎‏ابدی را برای خویش به جا گذاشتند، که ملت عظیم الشأن ایران بحمدالله تعالی با قدرت و‏‎ ‎‏پیروزی بر گور آتشبار آنان لعنت می فرستد.‏     صحیفه امام ج 16 ص 290

ملت بزرگ ایران سالروز 15 خرداد را که یوم الله است زنده نگه می دارد، و افتخار قیام‏‎ ‎‏ملت را که با مشت گره کرده و خون طاهر خویش در مقابل ستمشاهی پهلوی ایستاد و پایۀ‏‎ ‎‏استوار انقلاب اسلامی را ـ که سرنگونی قدرتمندترین جنایتکار منطقه را در پی داشت ـ‏‎ ‎‏ریخت از یاد نمی برد. و الآن فداکاریها و مجاهدات جوانان برومند کشور اسلامی را که‏‎ ‎‏پایه گذاری خروج از ظلمات به سوی نور و از حقارت به سوی سرافرازی و از اسارت به‏‎ ‎‏سوی استقلال را نمود بزرگ می شمارد، و عاشورای فریاد زن «هیهات مناالذلة»‏ و 15‏‎ ‎‏خرداد و دیگر ایام الله را که در پی داشت و از نور الهی عاشورا فروغ و از شمس جمال‏‎ ‎‏حسینی گرمی واز پرتو هدایت او معرفت به وظیفه و از استقامت او در مقابل باطل‏‎ ‎‏استواری فرا گرفت، ارجمند می دارد.‏             صحیفه امام ج  16 ص 294


سالروز پانزدهم خرداد 42 فرا رسید. ملت عظیم الشأن ایران «خرداد»ها را یکی پس‏‎ ‎‏از دیگری پشت سر گذاشت، و به رغم تبهکاران جهان و سر سپردگانشان که با انواع‏‎ ‎‏سلاحها ملت ستمدیدۀ ایران را تهدید به سقوط می کردند و خوابهای خرگوشی برای‏‎ ‎‏بلعیدن کشور و چپاولگریهای روزهای سیاه ستمشاهی می دیدند، امروز که پانزدهم‏‎ ‎‏خرداد 62 را مشاهده می کنیم، استحکام پایه های حکومت اسلامی و قدرت نظام‏‎ ‎‏جمهوری و قوای نظامی و انتظامی از ارتش و سپاه سلحشور پاسداران و کمیته ها و‏‎ ‎‏ژاندارمری و شهربانی و بسیج و دیگر قوای عظیم مردمی روزافزون است. و با عنایات‏‎ ‎‏خاصۀ خداوند متعال و پشتیبانی ولی عصر و ناموس دهر ـ اَرْواحُنا لِمَقْدمِهِ الفِداء ـ ملت‏‎ ‎‏دلاور ایران مشکلاتی را که هر یک برای از پای در آوردن یک کشور قدرتمند کافی‏‎ ‎‏بود، یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته و چون سدی عظیم و صفی مرصوص در‏‎ ‎‏مقابل تبهکاران و تفاله های آنان ایستاده است و توطئه های شیاطین بزرگ و کوچک‏‎ ‎‏خارج و داخل را به خواست خداوند قادر خنثی نموده و خط بطلان بر خیالات فاسدی‏‎ ‎‏که بدخواهان و فرصت طلبان در مغزهای پوچ خود می پروراندند کشیده است.‏      صحیفه امام ج 17 ص480


ملت عظیم ایران لازم است شکر نعمتهای غیر متناهی الهی را در سالروز 15 خرداد‏‎ ‎‏به جان و دل به جا آورد و تمام آنچه گذشته و می گذرد را از عنایات خاصۀ خداوند متعال‏ ‏بداند که هر چه هست از اوست و به سوی اوست. و رمز پیروزی اسلام بر کفر جهانی را‏‎ ‎‏در این قرن که پانزدهم خرداد 42 سرآغاز آن بود، در دوازدهم محرّم حسینی جستجو‏‎ ‎‏کند، که انقلاب اسلامی ایران، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است. ملت‏‎ ‎‏بزرگ ما باید خاطرۀ عاشورا را با موازین اسلامی هر چه شکوهمندتر حفظ نماید و به‏‎ ‎‏برکت آن و ارزش بی حساب ثارالله با حضور در صحنه، انقلاب عظیم خود را هر چه‏‎ ‎‏پایدارتر نگه دارد     صحیفه امام ج 17 ص480


  پانزدۀ خرداد ـ که ما مردان با اراده ای را از دست دادیم و جوانانی از دست ملت ما‏‎ ‎‏رفت ـ نقطۀ عطفی است در تاریخ، و مبدأ این نهضت است. آنها که در پانزدۀ خرداد قیام‏‎ ‎‏کردند، قیام مردانه کردند، و در مقابل دژخیمان «نه» گفتند و به شهادت رسیدند، آنها مبدأ‏‎ ‎‏این نهضت عظیم شدند. من از خدای تبارک و تعالی برای آنها رحمت استدعا می کنم؛ و‏‎ ‎‏برای بازماندگان آنها سلامت و صبر و سعادت. ‏    صحیفه امام ج 10 ص 405


اینها که 15 خرداد را به وجود آوردند و آنها که در‏‎ ‎‏15 خرداد، به طوری که مشهور است، پانزده هزار فدایی دادند و آنهایی که پس از 15‏‎ ‎‏خرداد و 15 خردادها و پس از قتل عام 15 خرداد و قتل عامهای دیگر در میدانها آمدند‏‎ ‎‏چه قشری از جمعیت بودند؟ آنهایی که 15 خرداد را به وجود آوردند، آنهایی که دنبالۀ‏‎ ‎‏15 خرداد را تا کنون رساندند، آنهایی که برای شکستن سد رژیم فعالیت کردند، آنهایی‏‎ ‎‏که به خیابانها ریختند و فریاد «الله اکبر» کردند، همین قشر از جمعیت بودند. حق مال همین‏‎ ‎‏قشر از جمعیت است؛ دیگران هیچ حقی ندارند.     صحیفه امام ج 8 ص 54

. انتهای پیام /*