کد مطلب: 3653 | تاریخ مطلب: 15/03/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

«یوم الله » 15 خرداد

«یوم الله » 15 خرداد

کلیپ 15 خرداد

پیام به ملت ایران (یوم الله 15 خرداد، پرتوی از عاشورا)

‏‏

‏زمان: 15 خرداد 1361 / 12 شعبان 1402 ‏

‏مکان: تهران، جماران  ‏

‏موضوع: «یوم الله » 15 خرداد پرتوی از عاشوراست ‏

‏مناسبت: سالروز قیام 15 خرداد‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏     با سپاس بی حد به خداوند متعال، امروز به روز 15 خرداد 61 رسیدیم. سالروز‏‎ ‎‏خرداد 42 خمیرمایۀ نهضت مبارک ملت بزرگ ایران و روز بذر انقلاب بزرگ اسلامی‏‎ ‎‏ماست. ملت عزیز باید این خمیرمایه و بذر پربرکت را در عصر عاشورای 83 ‏‏[‏‏قمری‏‏]‏‎ ‎‏جستجو کند؛ عصر عاشورای مصادف با ساعات شهادت نصرت آفرین سید مظلومان و‏‎ ‎‏سرور شهیدان؛ عصر عاشورایی که خون طاهر و مطهر ثارالله و ابن ثاره به زمین گرم کربلا‏‎ ‎‏ریخت و ریشۀ انقلابات اسلامی را آبیاری نمود. ملت عظیم الشأن در سالروز شوم این‏‎ ‎‏فاجعۀ انفجارآمیزی که مصادف با 15 خرداد 42 بود با الهام از عاشورا آن قیام کوبنده را‏‎ ‎‏به بار آورد. اگر عاشورا و گرمی و شور انفجاری آن نبود، معلوم نبود چنین قیامی بدون‏‎ ‎‏سابقه و سازماندهی واقع می شد. واقعۀ عظیم عاشورا از 61 هجری تا خرداد 61 و از آن تا‏‎ ‎‏قیام عالَمی بقیة الله ـ ارواحنالمقدمه الفداء ـ در هر مقطع انقلاب ساز است. آن روز‏‎ ‎‏یزیدیان با دست جنایتکاران گور خود را کندند و تا ابد هلاکت خویش و رژیم ستمگر‏‎ ‎‏جنایتکار خویش را به ثبت رساندند، و در 15 خرداد 42 پهلویان و هواداران و‏‎ ‎‏سردمداران جنایتکارشان با دست ستمشاهی خود گور خود را کندند و سقوط و ننگ‏‎ ‎‏ابدی را برای خویش به جا گذاشتند، که ملت عظیم الشأن ایران بحمدالله تعالی با قدرت و‏‎ ‎‏پیروزی بر گور آتشبار آنان لعنت می فرستد.‏

‏     سالروز 15 خرداد 60، با 61 که اینک شاهد آنیم فرق بسیار دارد. در سال 60‏‎ ‎‏مع الأسف کشور و ملت شریف گرفتاریهای زیاد داشت که گرفتاری جنگ تحمیلی و‏ ‏خیانت بعضی عناصر آتش افروز برای بیگانگان و خرابکاریهای عناصر فاسد از منافقان‏‎ ‎‏تا دیگر گروهکهای منحرف تروریست ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ منجر به شهادت عدۀ کثیری از عزیزان‏‎ ‎‏متعهد به اسلام و جمهوری اسلام گردید، ولی بحمدالله تعالی در سالروز 15 خرداد 61‏‎ ‎‏رزمندگان قدرتمند ما با فداکاری و عاشق پیشگی که پشتوانۀ آنان عنایت حضرت‏‎ ‎‏باری تعالی و توجه خاص حضرت بقیة الله ـ روحی لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی ملت‏‎ ‎‏بزرگوار در سراسر کشور است، بر جنگ آفرینان پیروز شدند، و اکنون قدمهای آخر را‏‎ ‎‏برمی دارند. و صدامیان تبهکار نفسهای احتضار‏‎‎‏ را می کشند و بساط مفسدان داخل و‏‎ ‎‏گروهکهای مزدور با همت پاسداران، کمیته ها و پرسنل شهربانی و بسیج و همکاری ملت‏‎ ‎‏عزیز درهم پیچیده شد. در سال 60 با فعالیت زیاد خائنان و وابستگان به امریکا می رفت تا‏‎ ‎‏میان سپاه پاسداران، این جوانان متعهد فداکار با ارتشیان رزمندۀ عزیز که فداکاری‏‎ ‎‏همگان را در جبهه ها مشاهدیم با دست پلید جنایتکارانی سیاست باز و تروریستهایی‏‎ ‎‏جنایت پیشه با حیله هایی شیطانی شکاف پیدا شود. و خداوند می داند که کشور مظلوم ما‏‎ ‎‏با این نقشۀ شوم به کجا کشیده می شد و به ملت شریف چه ها می گذشت و به سر اسلام‏‎ ‎‏چه ها می آمد. و به خواست خداوند بزرگ و همت مجلس شورای اسلامی و پشتیبانی‏‎ ‎‏ملت شریف در سال 61 سالروز خرداد، این جرثومه های فساد و خیانت و این‏‎ ‎‏جنایت پیشگان امریکایی از صحنه خارج و به قبرستان نسیان سپرده شدند. ‏

‏     امروز با سپاس به الطاف خداوند متعال، نیروهای مسلح آنچنان از انسجام و‏‎ ‎‏وحدت برخوردار هستند که دلهای بدخواهان پلید را به وحشت مرگبار افکنده اند، و‏‎ ‎‏به رغم تبلیغات دروغین رسانه های گروهی دشمنان یاوه سرا، بین قوای مقننه و قضاییه‏‎ ‎‏و اجراییه و بین آنان و ملت آنچنان وحدت کلمه و اخوت ایمانی برقرار است که‏‎ ‎‏تاریخ نظیر آن را ندیده و بازگو ننموده است. و اینجانب امیدوارم که این بارقۀ الهی که به‏‎ ‎‏برکت اسلام و تعهد به آن برای کشور ایران جلوه کرده است برای همیشه برقرار و پایدار‏
‏باشد. بگذار دشمنان شکست خورده و بدخواهان منزوی که دستشان از همه چیز کوتاه‏‎ ‎‏شده است خود را به این دروغهای مفتضح و آرزوهای بچگانه دلخوش کنند که؛ ایران بر‏‎ ‎‏سر قدرت در تب و تاب است و روحانیون بر سر به دست گرفتن زمام امور صف بندی‏‎ ‎‏می کنند و ایران پس از فلانی در آتیۀ نزدیک به اغتشاش کشیده می شود و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی به جمهوری غیرمذهبی دمکراتیک مبدل می شود! و باید بدانند که این‏‎ ‎‏آرزوهای به خیال خود طلایی را به گور خواهند برد. و بحمدالله تعالی ایران عزیز به‏‎ ‎‏جایی رسیده است که بین همۀ ارگانها و گروهها اخوت ایمانی ـ قرآنی برقرار است و به‏‎ ‎‏مرتبه ای از ثبات رسیده است که با مردن اشخاص، هر که باشد، آسیب نخواهد دید. و‏‎ ‎‏این رسانه های دروغ ساز گروهی آنچنان مبتلا به خلافگویی و تناقض پراکنی شده اند که‏‎ ‎‏شاید به غیر از دوستان خیالپرداز و امیدپرور آنان کسی گوشش به این دروغها بدهکار‏‎ ‎‏نباشد. ما در زندگی خود در این انقلاب اسلامی چیزهایی دیده ایم و قبل از آن‏‎ ‎‏صحنه هایی دیده بودیم باورنکردنی و شگفت انگیز. از دوره افتادن رضاخان در تکایا و‏‎ ‎‏شمع روشن کردن تا قرآن طبع نمودن محمدرضا و احرام حج بستن، از عابد و زاهد و‏‎ ‎‏مسلمان شدن صدام تا اسلام شناس شدن کارتر و تا به حکم جهاد مسلمانان علیه ایران،‏‎ ‎‏تهدید کردن بلندگوی بگین و ریگان، و شاید اگر زندگی ادامه پیدا کند اینان را در‏‎ ‎‏صفهای جماعت و محراب عبادت ببینیم! درست در زمانی که جمهوری اسلامی برای‏‎ ‎‏حفظ سرزمینهای اسلامی و حراست از حرمین شریفین، مسلمانان را به وحدت اسلامی‏‎ ‎‏دعوت می کند و «یا للمسلمین» می گوید، از مرکز وحی برای خنثی نمودن این فریاد،‏‎ ‎‏پیشنهاد جهاد علیه این دعوت را کرده و به نفع امریکا دشمن اسلام، و اسرائیل ـ که برای‏‎ ‎‏گرفتن از فرات تا نیل و سلطه بر حرمین شریفین کوشش می نماید ـ سینه چاک می زنند. در‏‎ ‎‏مدت قریب دو سال که صدام عفلقی به کشور اسلامی ایران تجاوز نمود و شهرهای‏‎ ‎‏مسلمان عرب ایرانی را خراب، و کوچک و بزرگ آن سامان را با آتش توپها، و موشکها‏‎ ‎‏و سایر سلاحها به قتل رساند، دولتهای جهانخوار و بستگان آنان او را محکوم نکردند و‏‎ ‎‏سازمانهای حقوق بشر و امثال آنان دم فرو بسته بودند، ولی امروز که لاشۀ نیمه جان‏
‏صدام و حزب کافر بعث عراق در بغداد نفسهای آخر را می کشند همۀ بوقهای تبلیغاتی و‏‎ ‎‏رسانه های گروهی جهانخواران و تمام وابستگان به آنان با تبلیغات و رفت وآمدهای‏‎ ‎‏پی درپی، صلح طلب شده اند و استمداد از اسرائیل و مصر و اردن می کنند. و گاهی امریکا‏‎ ‎‏ایران را تهدید می کند، و هنوز نفهمیده است که ایران که برای کوتاه شدن دست آنان با‏‎ ‎‏انگیزۀ شهادت قیام نموده است و جهاد در راه خداوند را به جان و دل می خرد، از تهدید‏‎ ‎‏امثال او باک ندارد. و اگر مسلمانان جهان از خواب برخیزند و با یاری خداوند دست‏‎ ‎‏اتحاد ایمانی به هم دهند هیچ قدرتی نمی تواند آنها را تهدید کند. و مقامات ایرانی آنان‏‎ ‎‏را به برادری و اتحاد در هر مقطع دعوت کرده اند. و امید است که به خود آیند و شرافت‏‎ ‎‏انسانی و اسلامی خویش را فدای قدرتهای شیطانی نکنند، و به جای آنکه با جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران ـ که برای نجات آنان و کشورهای اسلامی حاضر به پشتیبانی از آنان است ـ‏‎ ‎‏دست اخوت دهند، به مخالفت برنخیزند، و خود را فدای صدام عفلقی و اربابانش‏‎ ‎‏نکنند. و در غیر این صورت ملت بزرگ و قوای مسلح برومند ایران در هر پیشامدی که به‏‎ ‎‏دست خود آنان تحقق پیدا کند خود را در پیشگاه مقدس خداوند بزرگ و ملتهای‏‎ ‎‏اسلامی مسئول نمی داند. و ملت ایران نمی تواند در مقابل پیشامدهایی که اسلام یا‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی را خصوصاً مهبط وحی و حرمین شریفین را تهدید می کند بی تفاوت‏‎ ‎‏باشد. ملت ایران همچون سایر مسلمانان جهان در مقابل مشکلات و خطرهایی که برای‏‎ ‎‏اسلام در دست اجراست، در پیشگاه خدای قادر مسئول است. و امروز از‏‎ ‎‏خطرناکترین امور، «طرح کمپ دیوید» و «طرح فهد» است که اسرائیل و جنایات او را‏‎ ‎‏تحکیم می کند. همۀ ما بویژه دولت عربستان در مقابل اسلام و قرآن کریم و نسلهای‏‎ ‎‏آینده مسئول می باشیم. و من خوف آن دارم که خدای نخواسته یک روز ملتها و‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی به خود آیند که با دست امریکای جنایتکار، اسرائیل به خواستهای‏‎ ‎‏ظالمانه و جنایتکارانۀ خود برسد و از مسلمین کاری ساخته نشود. من طرفداری از طرح‏‎ ‎‏استقلال اسرائیل و شناسایی او را برای مسلمانان یک فاجعه و برای دولتهای اسلامی یک‏‎ ‎‏انفجار می دانم و مخالفت با آن را یک فریضۀ بزرگ اسلام می شمارم، و به خداوند‏ ‏بزرگ از این نقشه ها که به دست مسلمان نماها برای اسلام کشیده می شود پناه می برم.‏

‏     ملت بزرگ ایران سالروز 15 خرداد را که یوم الله است زنده نگه می دارد، و افتخار قیام‏‎ ‎‏ملت را که با مشت گره کرده و خون طاهر خویش در مقابل ستمشاهی پهلوی ایستاد و پایۀ‏‎ ‎‏استوار انقلاب اسلامی را ـ که سرنگونی قدرتمندترین جنایتکار منطقه را در پی داشت ـ‏‎ ‎‏ریخت از یاد نمی برد. و الآن فداکاریها و مجاهدات جوانان برومند کشور اسلامی را که‏‎ ‎‏پایه گذاری خروج از ظلمات به سوی نور و از حقارت به سوی سرافرازی و از اسارت به‏‎ ‎‏سوی استقلال را نمود بزرگ می شمارد، و عاشورای فریاد زن «هیهات مناالذلة»‏ و 15‏‎ ‎‏خرداد و دیگر ایام الله را که در پی داشت و از نور الهی عاشورا فروغ و از شمس جمال‏‎ ‎‏حسینی گرمی واز پرتو هدایت او معرفت به وظیفه و از استقامت او در مقابل باطل‏‎ ‎‏استواری فرا گرفت، ارجمند می دارد.‏

‏     خداوند تعالی این ملت را که از 15 خرداد 42 تا 22 بهمن 57 و از آن وقت‏‎ ‎‏تاکنون برای اقامۀ عدل الهی از هرچه داشته است گذشته است، و عزیزان برومند‏‎ ‎‏خود را که قامت رشید و بلند آنان چون ابدیت استوار و گرمی خونشان چون عشق‏‎ ‎‏به جمال جمیل حق روح افزا بود، به پای دوست به قربانگاه فرستادند، با نور‏‎ ‎‏هدایت خود ارشاد، و با جلوۀ قدرت ازلی خود برومند و با بارقۀ روانبخش خود در‏‎ ‎‏احقاق حق و ابطال باطل استوار و پایدار فرماید، و این وحدت و صلابت را از آنان سلب‏‎ ‎‏ننماید. «و لا حول ولا قوة الاّ بالله ». والسلام علی عبادالله الصالحین.‏‎‎

‏روح الله الموسوی الخمینی‏      صحیفه امام ج 16ص290-294


پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد

‏‏

‏زمان: 15 خرداد 1362 / 23 شعبان 1403‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: از خرداد خونین عصر طاغوت تا خرداد حکومت اسلامی‏

‏مناسبت: سالگرد قیام 15 خرداد‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     سالروز پانزدهم خرداد 42 فرا رسید. ملت عظیم الشأن ایران «خرداد»ها را یکی پس‏‎ ‎‏از دیگری پشت سر گذاشت، و به رغم تبهکاران جهان و سر سپردگانشان که با انواع‏‎ ‎‏سلاحها ملت ستمدیدۀ ایران را تهدید به سقوط می کردند و خوابهای خرگوشی برای‏‎ ‎‏بلعیدن کشور و چپاولگریهای روزهای سیاه ستمشاهی می دیدند، امروز که پانزدهم‏‎ ‎‏خرداد 62 را مشاهده می کنیم، استحکام پایه های حکومت اسلامی و قدرت نظام‏‎ ‎‏جمهوری و قوای نظامی و انتظامی از ارتش و سپاه سلحشور پاسداران و کمیته ها و‏‎ ‎‏ژاندارمری و شهربانی و بسیج و دیگر قوای عظیم مردمی روزافزون است. و با عنایات‏‎ ‎‏خاصۀ خداوند متعال و پشتیبانی ولی عصر و ناموس دهر ـ اَرْواحُنا لِمَقْدمِهِ الفِداء ـ ملت‏‎ ‎‏دلاور ایران مشکلاتی را که هر یک برای از پای در آوردن یک کشور قدرتمند کافی‏‎ ‎‏بود، یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته و چون سدی عظیم و صفی مرصوص در‏‎ ‎‏مقابل تبهکاران و تفاله های آنان ایستاده است و توطئه های شیاطین بزرگ و کوچک‏‎ ‎‏خارج و داخل را به خواست خداوند قادر خنثی نموده و خط بطلان بر خیالات فاسدی‏‎ ‎‏که بدخواهان و فرصت طلبان در مغزهای پوچ خود می پروراندند کشیده است.‏

‏     ما امروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از‏‎ ‎‏پیش می بینیم و جنبشی که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و‏‎ ‎‏زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، امیدبخش آتیۀ روشن است و وعدۀ‏‎ ‎‏خداوند تعالی را نزدیک و نزدیکتر می نماید. گویی جهان مهیا می شود برای طلوع‏ ‏آفتاب ولایت از افق مکۀ معظمه و کعبۀ آمال محرومان و حکومت مستضعفان. از‏‎ ‎‏پانزدهم خرداد 42 که حکومت مستکبران جبار در این سرزمین به اوج خود رسیده بود،‏‎ ‎‏و می رفت تا عربدۀ شوم ‏اَنَا رَبُکُمُ الاَْعْلی از حلقوم فرعون زمان‏ طنین افکند، تا 22 بهمن‏‎ ‎‏57 که پایۀ حکمرانی جباران عصر در این مرز و بوم فرو ریخت و تخت و تاج 2500 سالۀ‏‎ ‎‏فرعون گونۀ ستمشاهی به دست توانای زاغه نشینان و ستمدیدگان تاریخ بر باد رفت و‏‎ ‎‏طومار تاراجگریها و حکمفرماییهای شیطان بزرگ و شیطانکهای وابسته و پیوسته به آن‏‎ ‎‏درهم پیچیده شد، ایامی معدود بیش نبود. و از 22 بهمن 57 تا امروز که 15 خرداد 62 را‏‎ ‎‏در آغوش می گیریم ساعاتی محدود بیش نیست، ولی تحولی که کمتر از صدها سال بعید‏‎ ‎‏به نظر می رسید با تقدیر خدای بزرگ در این ایام معدوده و ساعات محدوده‏  تحقق‏‎ ‎‏یافت و جلوه ای از وعدۀ قرآن کریم نورافشانی کرد. و چه بسا که این تحول و دگرگونی،‏‎ ‎‏در مشرق زمین و سپس در مغرب و اقطار عالم تحقق یابد. «وَ لَیْسَ مِنَ الله بِمُسْتنکرٍ»‏‎‎‏ که‏‎ ‎‏دهر را در ساعتی بگنجاند و جهان را به مستضعفان، این وارثان ارض بسپارد، و آفاق را به‏‎ ‎‏جلوۀ الهی ولی الله الاعظم صاحب العصر ـ اَرْواحُنا لَهُ الْفِداء ـ روشن فرماید و پرچم‏‎ ‎‏توحید و عدالت الهی را در عالم بر فراز کاخهای سپید و سرخ مراکز ظلم و الحاد و شرک‏‎ ‎‏به اهتزاز درآورد. ‏وَ ما ذلِکَ عَلَی الله ِ بِعَزیزْ.‎‎

‏    ‏‏و ملت عظیم ایران لازم است شکر نعمتهای غیر متناهی الهی را در سالروز 15 خرداد‏‎ ‎‏به جان و دل به جا آورد و تمام آنچه گذشته و می گذرد را از عنایات خاصۀ خداوند متعال‏ ‏بداند که هر چه هست از اوست و به سوی اوست. و رمز پیروزی اسلام بر کفر جهانی را‏‎ ‎‏در این قرن که پانزدهم خرداد 42 سرآغاز آن بود، در دوازدهم محرّم حسینی جستجو‏‎ ‎‏کند، که انقلاب اسلامی ایران، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است. ملت‏‎ ‎‏بزرگ ما باید خاطرۀ عاشورا را با موازین اسلامی هر چه شکوهمندتر حفظ نماید و به‏‎ ‎‏برکت آن و ارزش بی حساب ثارالله با حضور در صحنه، انقلاب عظیم خود را هر چه‏‎ ‎‏پایدارتر نگه دارد و از پشتیبانی قوای مسلح در جبهه و پشت جبهه، دست جنایتکاران را‏‎ ‎‏از میهن خویش قطع نماید و طمع غارتگران جبار را برای همیشه ببُرد و با پشتیبانی از‏‎ ‎‏نیروهای نظامی و انتظامی، توطئه های گروهکهای منحرف از اسلام را کشف و به‏‎ ‎‏مقامات مربوطه گزارش دهد.‏

‏     اینجانب در پانزدهم خرداد 62 که بحمدالله تعالی قدرت اسلام و دولت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی در منطقه زبانزد است، به دولتهای کشورهای اسلامی هشدار می دهم که از‏‎ ‎‏اشتباهات گذشته دست بردارند و با یکدیگر دست برادری دهند و با خضوع در مقابل‏‎ ‎‏خداوند تعالی و اتکال به قدرت اسلام، دست ظالمانۀ جباران و غارتگران جهانخوار‏‎ ‎‏خصوصاً امریکا را از منطقه کوتاه کنند، و این توافق امریکایی، صهیونیستی، لبنانی را که‏‎ ‎‏سلطۀ امریکا را در منطقه استوارتر و اسرائیل را بر کشور اسلامی لبنان و سپس از آن بر‏‎ ‎‏سایر کشورهای اسلامی و عربی چیره خواهد کرد، محکوم و عملاً نقض نمایند. و بدانند‏‎ ‎‏چنانچه کراراً گفته ام و شنیده اید، اسرائیل به این قراردادها اکتفا نمی کند و حکومت‏‎ ‎‏اعراب را از نیل تا فرات غصبی می داند و دیر یا زود با کمک امریکا به نقشۀ شوم خود،‏‎ ‎‏اگر خدای نخواسته فرصت پیدا کند و حکومتهای عربی از خواب گران بیدار نشوند،‏‎ ‎‏جامه عمل می پوشاند. آیا برای مسلمانان و حکومتهای کشورهای اسلامی ننگ نیست که‏‎ ‎‏امریکا از آن طرف دنیا بر مقدراتشان حکومت کند، و به دست اسرائیل کافر غاصب همه‏‎ ‎‏را به دام اندازد و به خاک سیاه بنشاند؟ آیا وقت آن نرسیده است که عمق توطئه و شیطنت‏‎ ‎‏امریکا در وادار نمودن صدام عفلقی به هجوم به یک کشور اسلامی قدرتمند را بفهمند؟‏‎ ‎‏آیا نمی دانند که وادار نمودن دولتهای منطقه را مستقیم یا غیر مستقیم به کمک مالی و‏ ‏نظامی و تبلیغاتی، به صدام، دشمن با اسلام، نقشۀ شیطانی است که شماها با دست خود‏‎ ‎‏تیشه به ریشۀ خود زنید و موجبات هلاکت خود و مسلمانان منطقه را فراهم نمایید؟ آیا‏‎ ‎‏مسلمانان غیور منطقه باز به سکوت مرگبار خود ادامه می دهند و فرصت می دهند که‏‎ ‎‏امریکا و اسرائیل با مقدرات آنان بازی کنند و اسلام را تحت سلطۀ امریکا درآورند؟ آیا‏‎ ‎‏درست است که شوروی مسلمانان افغانستان را زیر شدیدترین فشارها قرار دهد و کشور‏‎ ‎‏اسلامی افغانستان را اشغال کند و شما ساکت باشید؟ آیا روحانیون متعهد و نویسندگان و‏‎ ‎‏روشن بینان متعهد نسبت به اسلام و مقدرات مسلمین باز به سکوت خود ادامه می دهند و‏‎ ‎‏در انتظار مرگ اسلام روزشماری می کنند؟ آیا این یک مشت آخوندهای روحانی نما که‏‎ ‎‏با تشبث صدام محتضر، در بغداد جمع و به اسم اسلام و به نفع شرک، با اسلام به خیانت‏‎ ‎‏برخاسته اند، جواب خداوند را در روز رستاخیز چه می دهند؟ متصدیان محترم‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی کراراً تذکر دادند که دولت و ملت جمهوری اسلامی، طالب اخوت‏‎ ‎‏ایمانی با مسلمانان جهان و منطقه و طالب زیست مسالمت آمیز با همۀ کشورهای عالم‏‎ ‎‏است. و امروز نیز که تنها قدرت منطقه است، همان مطلب را تکرار می کنند و صلاح‏‎ ‎‏مسلمانان را در وحدت مقابل جهانخواران و سلطه جویان می دانند، و نفاق و تفرقه را‏‎ ‎‏همان نحو که قرآن کریم فرموده است موجب شکست و هلاکت می دانند.‏

‏     ملت و دولت ایران امروز که سالروز پانزدهم خرداد 42 و روز پانزدهم خرداد 62‏‎ ‎‏می باشد از هر زمان پیوسته تر و مصممتر و قویتر در مقابل تجاوزگران و کمک کاران به‏‎ ‎‏آنان ایستاده و در صورت ادامۀ کمک به متجاوز کافر، راه دیگری که هیچ گاه خواست‏‎ ‎‏آنان نیست را در پیش خواهند گرفت و همان طور که حزب بعث عراق را به فاجعه و‏‎ ‎‏دریوزگی و تشبث به این و آن کشاندند، با دیگر متجاوزان و کمک کاران آنان نیز‏‎ ‎‏می توانند همان گونه عمل کنند. و باید دولتهای منطقه بدانند که در وقت گرفتاری آنان،‏‎ ‎‏امریکا و هیچ قدرت دیگر پشتیبانی از آنان نخواهند کرد. خداوند تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می فرماید: ‏وَلا تَرکَنُوا اِلی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ. خداوندا، ما آنچه امر فرمودی به مراعات‏‎ ‎‏حق اخوت و نصیحت به برادران اسلامی عمل کردیم و آنان را به صلح و صفا دعوت‏‎ ‎‏نمودیم، و از تفرقه و نزاع تحذیر کردیم؛ تو خود آنان را از خواب غفلت بیدار فرما؛ که‏‎ ‎‏آنان در لب پرتگاه و حفیر جهنم‏ واقع شده اند، و مقدرات اسلام را تقدیم دشمنان‏‎ ‎‏خداوند می نمایند و از عاقبت شوم آن بیخبرند.‏

‏     بارالها، تو عنایت فرمودی که خرداد خونین عصر طاغوت به خرداد حکومت‏‎ ‎‏اسلامی در کشور ولی الله الاعظم ـ اَرْواحُنا لِمَقْدَمِهِ الْفِداء ـ تحول یابد. ما عاجزانه از مقام‏‎ ‎‏مقدس تو می خواهیم که عنایات خاصۀ خود را بر این ملت که برای رضای تو قیام کرده و‏‎ ‎‏از 15 خرداد خونین تاکنون از پای ننشسته و جان و جوان و مال خود را فدای اسلام عزیز‏‎ ‎‏و میهن خود نموده، مستدام بداری و قوای مسلح اسلام را بر قوای کفر پیروز فرمایی و‏‎ ‎‏اسلام را در جهان گسترش دهی و دست ستمکاران مستکبر را از تجاوز به محرومان و‏‎ ‎‏مستضعفان قطع نمایی و دلهای همۀ ما را به نور هدایت خویش منور فرمایی و ملت عزیز‏‎ ‎‏ایران را در پیشبرد جمهوری اسلامی و سرکوب منحرفان و مخالفان با اسلام و پیروان آن‏‎ ‎‏مصممتر فرمایی، تا این انقلاب را به انقلاب جهانی مهدی موعود ـ ارواحنا فداه ـ ادامه‏‎ ‎‏دهند. و جوانان عزیز ما را در جبهه های دفاع از قرآن مجید و اسلام بزرگ هر چه سریعتر‏‎ ‎‏پیروز فرمایی و شهدای مظلوم اسلام را بویژه شهدای نهضت و انقلاب اسلامی ایران از‏‎ ‎‏پانزدهم خرداد 42 تاکنون، به رحمت جاوید خود غریق فرمایی و پدران و مادران و‏‎ ‎‏همسران و بستگان آنان را صبر و اجر وافر عنایت نمایی و آسیب دیدگان در جبهه و پشت‏‎ ‎‏جبهه را شفا و سلامت مرحمت فرمایی و قوۀ تقنینیه و قضاییه و مجریه و سایر متصدیان‏‎ ‎‏امور و خدمتگزاران به اسلام و مسلمین و مخلوق خدا را هر چه بیشتر تقویت فرمایی.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏   ‎     صحیفه امام ج 17 ص480- 484


. انتهای پیام /*