کد مطلب: 3616 | تاریخ مطلب: 11/10/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

گزیده ای از بیانات حضرت امام به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن

گزیده ای از بیانات حضرت امام به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن

گزیده ای از بیانات حضرت امام به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن 

‏‏

کلیپ بیانات  امام خمینی (س) در باره حضرت زهرا (س)

شرافت و فضیلت حضرت زهرا (ع)

‏‏     ‏‏من عید سعید مولود معظم حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ را به همۀ شما خانمها و‏‎ ‎‏زنهای تمام کشورهای اسلامی تبریک عرض می کنم و از خداوند تعالی مسئلت دارم که‏‎ ‎‏همۀ زنهای محترمه را در راهی که خدای تبارک و تعالی مقرر فرموده است، همان راه را‏‎ ‎‏بروند و به مقاصد عالیۀ اسلامی برسند. برای زنها کمال افتخار است که روز تولد حضرت‏‎ ‎‏صدیقه را روز زن قرار داده اند، افتخار است و مسئولیت.‏

‏‏     من راجع به حضرت صدیقه ـ سلام الله علیها ـ خودم را قاصر می دانم که ذکری بکنم،‏‎ ‎‏فقط اکتفا می کنم به یک روایت که در کافی شریفه است و با سند معتبر نقل شده است و‏‎ ‎‏آن روایت این است که حضرت صادق ـ سلام الله علیه ـ می فرماید:فاطمه ـ سلام الله علیهاـ‏‎ ‎‏بعد از پدرش 75 روز زنده بودند در این دنیا، بودند و حزن و شدت برایشان غلبه داشت و‏‎ ‎‏جبرئیل امین می آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت‏عرض می کرد و مسائلی از آینده‏‎ ‎‏نقل می کرد.‏ ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده ای‏بوده است؛ یعنی،‏‎ ‎‏رفت و آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقۀ اول از انبیای عظام‏ ‎‏دربارۀ کسی این طور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت و آمد داشته‏‎ ‎‏است و مسائل را در آتیه ای که واقع می شده است، مسائل را ذکر کرده است و آنچه که به‏‎ ‎‏ذریۀ‏‏ او می رسیده است در آتیه، ذکر کرده است و حضرت امیر هم آنها را نوشته است،‏‎ ‎‏کاتب وحی بوده است حضرت امیر، همان طوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است ـ‏‎ ‎‏والبته آن وحی به معنای آوردن احکام، تمام شد به رفتن رسول اکرم ـ کاتب وحی‏‎ ‎‏حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است. مسئلۀ آمدن جبرئیل برای کسی یک مسئلۀ‏‎ ‎‏ساده نیست. خیال نشود که جبرئیل برای هر کسی می آید و امکان دارد بیاید، این یک‏‎ ‎‏تناسب لازم است بین روح آن کسی که جبرئیل می خواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح‏‎ ‎‏اعظم است، چه ما قائل بشویم به اینکه قضیۀ تنزیل، تنزل جبرئیل، به واسطۀ روح اعظم‏‎ ‎‏خود این ولی است یا پیغمبر است. او تنزیل می دهد او را و وارد می کند تا مرتبۀ پایین یا‏‎ ‎‏بگوییم که خیر، حق تعالی او را مأمور می کند که برو و این مسائل را بگو. چه آن قسم‏‎ ‎‏بگوییم که بعض اهل نظر می گویند و چه این قسم بگوییم که بعض اهل ظاهر می گویند، تا‏‎ ‎‏تناسب ما بین روح این کسی که جبرئیل می آید پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است‏‎ ‎‏نباشد، امکان ندارد این معنا و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیای درجۀ‏‎ ‎‏اول بوده است مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال اینها، بین همه کس‏‎ ‎‏نبوده است، بعد از این هم بین کسی دیگر نشده است. حتی دربارۀ ائمه هم من ندیده ام که‏‎ ‎‏وارد شده باشد این طور که جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، فقط این است که برای‏‎ ‎‏حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ست که آنکه من دیده ام که جبرئیل به طور مکرر در این‏‎ ‎‏75 روز وارد می شده و مسائل آتیه ای که بر ذریۀ او می گذشته است، آن مسائل را می گفته‏‎ ‎‏است و حضرت امیر هم ثبت می کرده است. و شاید یکی از مسائلی که گفته است، راجع‏‎ ‎‏به مسائلی است که در عهد ذریۀ بلند پایۀ او حضرت صاحب ـ سلام الله علیه ـ است، برای‏‎ ‎‏او ذکر کرده است که مسائل ایران جزو آن مسائل باشد، ما نمی دانیم، ممکن است. در هر‏‎‏صورت من این شرافت و فضیلت را از همۀ فضایلی که برای حضرت زهرا ذکر کرده اند ـ‏‎ ‎‏با اینکه آنها هم فضایل بزرگی است ـ این فضیلت را من بالاتر از همه می دانم که برای غیر‏‎ ‎‏انبیا ـ علیهم السلام ـ آن هم نه همۀ انبیا، برای طبقۀ بالای انبیا ـ علیهم السلام ـ و بعض از‏‎ ‎‏اولیایی که در رتبۀ آنها هست، برای کس دیگر حاصل نشده. و با این تعبیری که مراوده‏‎ ‎‏داشته است جبرئیل در این هفتاد و چند روز، برای هیچ کس تاکنون واقع نشده و این از‏‎ ‎‏فضایلی است که از مختصات حضرت صدیقه ـ سلام الله علیها ـ است.‏

‏‏لزوم تبعیت بانوان از حضرت زهرا (ع)‏‏ 

‏‏     ‏‏و شما افتخار کنید که، و همۀ ما که این روز را «روز زن» قرار داده اند و باید که‏‎ ‎‏مسئولیتش هم به عهده بگیرید. اگر شما پذیرفتید که روز بیستم جمادی الثانیه که روز تولد‏‎ ‎‏حضرت زهراست، پذیرفتید که روز زن باشد، این روز را پذیرفتید، این به عهدۀ شما‏‎ ‎‏خیلی مسائل را می آورد. اگر یک ملتی پذیرفت که فلان روز، روز جهاد است، این باید‏‎ ‎‏در آن روز مشغول مجاهده بشود. اگر کسی مشغول مجاهده نشد، این نپذیرفته است که‏‎ ‎‏آن روز، روز جهاد است. اگر یک وقت یک ملتی پذیرفت که امروز روز جنگ است،‏‎ ‎‏اگر کسی پذیرفت که روز جنگ است و تخلف کند، برخلاف وظیفۀ انسانی خودش‏‎ ‎‏عمل کرده. اگر شما زنها هم و زنهای ما هم همه، کشور ما همه، پذیرفتند که امروز روز زن‏‎ ‎‏است؛ یعنی روز تولد حضرت زهرا که آن کمال و آن وضعیت را دارد، پذیرفتید که روز‏‎ ‎‏زن است، به عهدۀ شما مسائل بزرگی ‏‏[‏‏خواهد آمد‏‏]‏‏؛ از قبیل مجاهده، که حضرت‏‎ ‎‏مجاهده داشته است، حضرت به اندازۀ خودش که در این ظرف کوتاه مجاهده داشته‏‎ ‎‏است، مخاطبه داشته است با حکومتهای وقت، محاکمه می کرده است حکومتهای وقت‏‎ ‎‏را، شما باید اقتدا به او بکنید تا پذیرفته باشید که این روز، روز زن است؛ یعنی، روز تولد‏‎ ‎‏این حضرت روز زن است. زهد و تقوا و همۀ چیزهایی که داشته است و عفافی که او‏‎ ‎‏داشته است و همه چیز، شما باید اگر پذیرا شدید، آنها را تبعیت کنید و اگر تبعیت‏‎ ‎‏نکردید، بدانید که شما داخل در روز زن نیستید، هر کس نپذیرفت، این در روز زن وارد‏ ‎‏نشده است و در این شرافت وارد نشده است.‏

‏‏مجاهدت زنان در میدان تحصیل و دفاع از اسلام

‏‏     ‏‏و من امیدوارم که شما بپذیرید و شما هم به آن وظایفی که باید عمل کنید که هم در‏‎ ‎‏میدان تحصیل که یکی از امور مهمه است مجاهده کنید و هم در میدان دفاع از اسلام،‏‎ ‎‏این از مهماتی است که بر هر مردی، بر هر زنی، بر هر کوچک و بزرگی جزء واجبات‏‎ ‎‏است. دفاع از اسلام، دفاع از کشور اسلامی، احدی از علمای اسلام، احدی از اشخاصی‏‎ ‎‏که در اسلام زندگی کرده اند و مسلم هستند، در این جهت خلاف ندارند که این واجب‏‎ ‎‏است. آن چیزی که محل حرف است، محل صحبت است، قضیۀ جهاد اولی است، آن بر‏‎ ‎‏زن واجب نیست، اما دفاع از حریم خودش، از کشور خودش، از زندگی خودش، از مال‏‎ ‎‏خودش و از اسلام، دفاع بر همه واجب است. اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع‏‎ ‎‏هم باید عمل بشود، از آن جمله قضیۀ اینکه ترتیب نظامی بودن، یادگرفتن انواع نظامی‏‎ ‎‏بودن را برای آنهایی که ممکن است. این طور نیست که واجب باشد بر ما که دفاع کنیم و‏‎ ‎‏ندانیم چه جور دفاع کنیم، باید بدانیم چه جور دفاع می کنیم. البته در آن محیطی که شما‏‎ ‎‏تعلیم نظامی می بینید باید محیط آزاد باشد، محیط صحیح باشد، محیط اسلامی باشد،‏‎ ‎‏همۀ جهات عفاف محفوظ باشد، همۀ جهات اسلامی محفوظ باشد.‏

‏‏نقش زنان در پیشقدم بودن در مسائل عمومی

‏‏     ‏‏بحمدالله زنها در این جمهوری اسلامی چنانچه در همۀ مسائلی که عمومی پیش آمده‏‎ ‎‏است برای ایران پیشقدم بوده اند؛ در مسئلۀ تنباکو پیشقدم بوده اند؛ در مسئلۀ مشروطیت‏‎ ‎‏پیشقدم بوده اند، در مسائلی هم که ما الان مبتلا به آن هستیم حظ وافر دارند، بلکه باید‏‎ ‎‏بگوییم که دو چندان حظ دارند. چنانچه یک عده از زن وارد بشوند در ـ فرض کنید ـ‏‎ ‎‏یک محلی که محل جنگ است، علاوه بر اینکه خودشان جنگ می کنند، مردها را که‏‎ ‎‏یک احساسی دارند نسبت به زنها، حساسیت دارند نسبت به زنها، مردها را قوه شان را دو‏‎ ‎‏چندان می کنند. این طور نیست که اینها اگر ـ فرض کنید ـ بروند دفاع کنند، فقط خودشان‏ ‎‏دفاع کرده اند؛ خیر، دفاع کرده اند، خودشان دفاع کرده اند و دیگران هم به دفاع وارد‏‎ ‎‏کرده اند. مرد حساس است نسبت به زن، مرد اگر صد نفر مرد را ببیند که می کشند، ممکن‏‎ ‎‏است خیلی ‏‏[‏‏ناراحت‏‏]‏‏ نشود، اما اگر یک زن را ببیند که بی احترامی می کنند حساسیت‏‎ ‎‏دارد ولو اجنبی باشند آن زن، هیچ کار هم به او نداشته باشد، این یک حساسیتی است که‏‎ ‎‏مردها دارند. بنابراین، پیشقدم شدن شما در همۀ مسائل من جمله مسائل دفاع، مسائل‏‎ ‎‏جهاد، مسائل کمک کردن به جبهه ها، مسائل وارد شدن در هر طریقه ای، اسباب این‏‎ ‎‏می شود که مردها هم بیشتر وارد بشوند، مردها هم قویتر بشوند.‏

‏‏     و ما امروزی که در یک همچو مرحله ای واقع شدیم که در مقابل این طور تبلیغات‏‎ ‎‏بزرگ دنیا واقع شدیم و آن طور جنگهایی که به ما تحمیل کردند و الآن هم ما بحمدالله ‏‎ ‎‏در هر دو جبهه، در هردو جبهه پیروز هستیم وخداوند تأیید کند این جوانهای ما را که در‏‎ ‎‏آنجا این طور دارند جانفشانی می کنند. و من باید تشکر کنم از آنها که همه با هم هستند،‏‎ ‎‏یک دست شدند همه با هم، این طور نیست که الآن در آنجا صحبت از ارتشی باشد،‏‎ ‎‏صحبت از سپاهی باشد، صحبت از بسیجی باشد، صحبت از شهربانی باشد، صحبت از‏‎ ‎‏دیگران باشد، این طور نیست. الآن همۀ آنها با هم مشغول به عقب راندن این قوای فاسد‏‎ ‎‏هستند و تمام اینها بحمدالله در همۀ این جبهه هایی که بودند تاکنون ـ همان طوری که‏‎ ‎‏شنیدید همه تان ـ تاکنون در همۀ اینها پیروز بودند و از آن طرف سرشکستگی صدام از‏‎ ‎‏اینجا ظاهر می شود که مدال می دهد به اینها، مدال شجاعت می دهد. در خرمشهر اگر‏‎ ‎‏یادتان باشد با اینکه عقب زدند آنها را، بیرون کردند آنها را، مع ذلک، مدال داد. حالا هم‏‎ ‎‏از قراری که گفتند در همین قضیۀ فاو، با اینکه اینها همه شان، الآن دنیا قبول دارد که فاو‏‎‎‎ ‎‏این طور شده، ولو مبلغین شان یک قدری خلاف می گویند، اما مع ذلک در اینجا هم من‏‎ ‎‏شنیدم که نشانۀ شجاعت دادند. بنابراین، در این روزها باید خیلی ایشان نشانۀ شجاعت‏‎ ‎‏بدهد! برای اینکه در هر روز اینها شکست می خورند، در هر روز او باید نشان شجاعت‏ ‎‏بدهد!‏

‏‏     شما خانمها، شما زنها توجه به این معنا داشته باشید که همان طوری که بر مردها در‏‎ ‎‏جبهه لازم است که جلو بروند و پیشقدم باشند، شما هم در خارج، در پشت جبهه باید‏‎ ‎‏کمک کنید و مهیا بشوید که چنانچه ـ خدای نخواسته ـ یک وقت دفاع عمومی واجب‏‎ ‎‏شد بر همه؛ یعنی، همۀ ما بی استثنا، هر کس قدرت دارد بی استثنا، دفاع بر او واجب شد،‏‎ ‎‏مهیا باشید از برای دفاع. و البته سنگر علم هم یک سنگر دفاعی است، دفاع از همۀ‏‎ ‎‏فرهنگ اسلام. شما می دانید که فرهنگ اسلام در این مدت مظلوم بود، در این مدت‏‎ ‎‏چند صد سال، بلکه از اول بعد از پیغمبر ـ سلام الله علیه ـ تا برسد به حالا، فرهنگ اسلام‏‎ ‎‏مظلوم بود، احکام اسلام مظلوم بودند و این فرهنگ را باید زنده کرد. و شما خانمها‏‎ ‎‏همان طوری که آقایان مشغول هستند، همان طوری که مردها در جبهۀ علمی و فرهنگی‏‎ ‎‏مشغول هستند، شما هم باید مشغول باشید. و من امیدوارم که خداوند به همۀ شما توفیق‏‎ ‎‏عنایت کند و در این سنگر هم پیشروی کنید و دعا کنید که آنهایی که در جبهه ها مشغول به‏‎ ‎‏دفاع از کشور خودشان و از اسلام هستند، آنها هم ان شاءالله ، پیروز باشند. و همۀ شما‏‎ ‎‏ان شاءالله مؤید و موفق و سالم و سلامت باشید.‏

‏‏والسلام علیکم ورحمة الله ‏ 

صحیفه امام جلد 20 صفحه 4- 9

 

‏‏‏‏ تمام ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمه زهرا سلام اللّه علیها- جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده است؛ یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان. او زن معمولی نیست؛ او موجود ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن ظاهر شده است. پس، فردا روز زن است.

تمام هویتهای کمالی که در انسان متصور است و در زن تصور دارد- تمام- در این زن است. و فردا همچو زنی متولد می‏ شود؛ زنی که تمام خاصه‏ های انبیا در اوست. زنی که اگر مرد بود، نبی بود؛ زنی که اگر مرد بود، به جای رسول اللّه بود.                                                                  

  صحیفه امام، ج‏7، ص 337

«زنی که اگر مرد بود، نبی بود؛ زنی که اگر مرد بود، به جای رسول اللَّه بود. پس، فردا روز زن است؛ تمام حیثیت زن و تمام شخصیت زن فردا موجود شد. معنویات، جلوه های ملکوتی، جلوه های الهی، جلوه های جبروتی، جلوه های مُلکی و ناسوتی- همه- در این موجود مجتمع است. انسانی است به تمام معنا انسان؛ زنی است به تمام معنا زن ».                                                     

  صحیفه امام، ج‏7، ص: 337 

 

 

. انتهای پیام /*