کد مطلب: 3476 | تاریخ مطلب: 06/08/1398
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

نمایشنامه های برگزیده نخستین و دومین جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی روح الله

نمایشنامه های برگزیده نخستین و دومین جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی روح الله

نمایشنامه های برگزیده نخستین و دومین جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی روح الله


لیست نمایشنامه های برگزیده دومین جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی روح الله


1-نمایشنامه پنجره ای رو به حقیقت                نویسنده : دکتر مرضیه شریفی   رتبه دوم

2- نمایشنامه شب شکن                            نویسنده : مهدی اکبری          رتبه سوم

3- نمایشنامه روزگار جنگ و وبا                   نویسنده : محمد فخرائی مطلق  رتبه چهارم

4- نمایشنامه بی تو کابوس ها تعبیر می شوند     نویسنده : عقیل جماعتی     رتبه پنجم

5- نمایشنامه خاطرات خانه ای در خمین         نویسنده : حبیب عمادی      قابل تقدیر

6- نمایشنامه بدون نگاه بدون حرف               نویسنده : فاطمه امینی          قابل تقدیر

7- نمایشنامه خورشیدی برای مهربانو             نویسنده : مریم فخریان         قابل تقدیر 

8- نمایشنامه آلفای خرس کوچک                 نویسنده : مهراب اکبری شهپر   قابل تقدیر


لیست نمایشنامه های برگزیده نخستین جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی روح الله


1- نمایشنامه  زیر موازی                       نویسنده :  آرزو بهرامی           رتبه سوم

2- نمایشنامه آفتاب آمد دلیل آفـتـاب        نویسنده : غلامرضا عزیزالهی     رتبه چهارم

3- نمایشنامه روح الامین                        نویسنده  : مهدی اکبری           رتبه پنچم

4- نمایشنامه  خانه ای برای صبوری            نویسنده : کریم عظیمی ججین      رتبه پنجم

5- نمایشنامه اسماعیل                           نویسنده  : شهرام سلطانی         قابل تقدیر

6- نمایشنامه پچ پچه های یک روز بخصوص    نویسنده : صادق رمضانی     قابل تقدیر

7- نمایشنامه شبهای روشن مهتاب               نویسنده : مهراب اکبری شهپر    قابل تقدیر

8-  نمایشنامه عشق‌نامه یک سرخپوست       نویسنده : مریم فخریان         قابل تقدیر

9- نمایشنامه کـافـه نـوفـل                       نویسنده :  مجید عبدیزدان        قابل تقدیر  ( در دومین جشنواره تئاتر روح الله اجرا شده است ) 

10- نمایشنامه  مــن به خــال لـبــت            نویسنده : علی قیومی           قابل تقدیر   ( در دومین جشنواره تئاتر روح الله اجرا شده است ) 

. انتهای پیام /*