کد مطلب: 2852 | تاریخ مطلب: 24/02/1401
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

اینجانب نصیحت متواضعانه برادرانه می کنم که آقایان‏‎ ‎‏محترم تحت تأثیر اینگونه شایعه سازیها قرار نگیرند و‏‎ ‎‏برای خدا و حفظ اسلام این جمهوری را تقویت نمایند.

باید بدانند که اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد، به‏‎ ‎‏جای آن یک رژیم اسلامی دلخواهِ بقیه الله ـ روحی فداه ـ یا‏‎ ‎‏مطیع امر شما آقایان تحقق نخواهد پیدا کرد، بلکه یک‏‎ ‎‏رژیم دلخواه یکی از دو قطب قدرت به حکومت می رسد و‏‎ ‎‏محرومان جهان، که به اسلام و حکومت اسلامی رو[ی]‏‎ ‎‏آورده و دل باخته اند، مأیوس می شوند و اسلام برای همیشه‏‎ ‎‏منزوی خواهد شد

اینجانب نصیحت متواضعانه برادرانه می کنم که آقایان‏‎ ‎‏محترم تحت تأثیر اینگونه شایعه سازیها قرار نگیرند و‏‎ ‎‏برای خدا و حفظ اسلام این جمهوری را تقویت نمایند. و‏‎ ‎باید بدانند که اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد، به‏‎ ‎‏جای آن یک رژیم اسلامی دلخواهِ بقیه الله ـ روحی فداه ـ یا‏‎ ‎‏مطیع امر شما آقایان تحقق نخواهد پیدا کرد، بلکه یک‏‎ ‎‏رژیم دلخواه یکی از دو قطب قدرت به حکومت می رسد و‏‎ ‎‏محرومان جهان، که به اسلام و حکومت اسلامی رو[ی]‏‎ ‎‏آورده و دل باخته اند، مأیوس می شوند و اسلام برای همیشه‏‎ ‎‏منزوی خواهد شد؛ و شماها روزی از کردار خود پشیمان‏‎ ‎‏می شوید که کار گذشته و دیگر پشیمانی سودی ندارد. و‏‎ ‎‏شما آقایان اگر توقع دارید که در یک شب همه امور بر طبق‏‎ ‎‏اسلام و احکام خداوند تعالی متحول شود یک اشتباه‏‎ ‎‏است، و در تمام طول تاریخ بشر چنین معجزه ای روی‏‎ ‎‏نداده است و نخواهد داد. و آن روزی که ان شاءالله تعالی‏‎ ‎‏مصلح کل ظهور نماید، گمان نکنید که یک معجزه شود و‏‎ ‎‏یکروزه عالم اصلاح شود؛ بلکه با کوششها و فداکاریها‏‎ ‎‏ستمکاران سرکوب و منزوی می شوند. و اگر نظر شماها‏‎ ‎‏مثل نظر بعض عامیهای منحرف، آن است که برای ظهور‏‎ ‎‏آن بزرگوار باید کوشش در تحقق کفر و ظلم کرد تا عالم را‏‎ ‎‏ظلم فراگیرد و مقدمات ظهور فراهم شود، فانّا لله و انّا الیه‏‎ ‎‏راجعون.‏

. انتهای پیام /*