کد مطلب: 2848 | تاریخ مطلب: 02/12/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

وصیت من به نویسندگان و گویندگان و روشنفکران و‏‎ ‎‏اشکالتراشان و صاحب عقدگان آن است که به جای آنکه‏‎ ‎‏وقت خود را در خلاف مسیر جمهوری اسلامی صرف کنید‏‎ ‎‏و هرچه توان دارید در بدبینی و بدخواهی و بدگویی از‏‎ ‎‏مجلس و دولت و سایر خدمتگزاران به کار برید، و با این‏‎ ‎‏عمل کشور خود را به سوی ابرقدرتها سوق دهید، با خدای‏‎ ‎‏خود یک شب خلوت کنید و اگر به خداوند عقیده ندارید با‏‎ ‎‏وجدان خود خلوت کنید و انگیزه باطنی خود را که بسیار‏‎ ‎‏می شود خود انسانها از آن بیخبرند بررسی کنید، ببینید آیا‏‎ ‎‏با کدام معیار و با چه انصاف خون این جوانان قلم قلم شده‏‎ ‎‏را در جبهه ها و در شهرها نادیده می گیرید و با ملتی که‏‎ ‎‏می خواهد از زیر بار ستمگران و غارتگران خارجی و‏‎ ‎‏داخلی خارج شود و استقلال و آزادی را با جان خود و‏‎ ‎‏فرزندان عزیز خود به دست آورده و با فداکاری می خواهد‏‎ ‎‏آن را حفظ کند، به جنگ اعصاب برخاسته اید و به‏‎ ‎‏اختلاف انگیزی و توطئه های خائنانه دامن می زنید و راه را‏‎ ‎‏برای مستکبران و ستمگران باز می کنید.

و وصیت من به نویسندگان و گویندگان و روشنفکران و‏‎ ‎‏اشکالتراشان و صاحب عقدگان آن است که به جای آنکه‏‎ ‎‏وقت خود را در خلاف مسیر جمهوری اسلامی صرف کنید‏‎ ‎‏و هرچه توان دارید در بدبینی و بدخواهی و بدگویی از‏‎ ‎‏مجلس و دولت و سایر خدمتگزاران به کار برید، و با این‏‎ ‎‏عمل کشور خود را به سوی ابرقدرتها سوق دهید، با خدای‏‎ ‎‏خود یک شب خلوت کنید و اگر به خداوند عقیده ندارید با‏‎ ‎‏وجدان خود خلوت کنید و انگیزه باطنی خود را که بسیار‏‎ ‎‏می شود خود انسانها از آن بیخبرند بررسی کنید، ببینید آیا‏‎ ‎‏با کدام معیار و با چه انصاف خون این جوانان قلم قلم شده‏‎ ‎‏را در جبهه ها و در شهرها نادیده می گیرید و با ملتی که‏‎ ‎‏می خواهد از زیر بار ستمگران و غارتگران خارجی و‏‎ ‎‏داخلی خارج شود و استقلال و آزادی را با جان خود و‏‎ ‎‏فرزندان عزیز خود به دست آورده و با فداکاری می خواهد‏‎ ‎‏آن را حفظ کند، به جنگ اعصاب برخاسته اید و به‏‎ ‎‏اختلاف انگیزی و توطئه های خائنانه دامن می زنید و راه را‏‎ ‎‏برای مستکبران و ستمگران باز می کنید. آیا بهتر نیست که‏‎ ‎‏با فکر و قلم و بیان خود دولت و مجلس و ملت را‏ راهنمایی برای حفظ میهن خود نمایید؟ آیا سزاوار نیست‏‎ ‎‏که به این ملت مظلوم محروم کمک کنید و با یاری خود‏‎ ‎‏حکومت اسلامی را استقرار دهید؟ آیا این مجلس و‏‎ ‎‏رئیس جمهور و دولت و قوه قضایی را از آنچه در زمان‏‎ ‎‏رژیم سابق بود بدتر می دانید؟ آیا از یاد برده اید ستمهایی‏‎ ‎‏که آن رژیم لعنتی بر این ملت مظلوم بی پناه روا می داشت؟‏‎ ‎‏آیا نمی دانید که کشور اسلامی در آن زمان یک پایگاه نظامی‏‎ ‎‏برای امریکا بود و با آن عمل یک مستعمره می کردند و از‏‎ ‎‏مجلس تا دولت و قوای نظامی در قبضه آنان بود و‏‎ ‎‏مستشاران و صنعتگران و متخصصان آنان با این ملت و‏‎ ‎‏ذخائر آن چه می کردند؟ آیا اشاعه فحشا در سراسر کشور و‏‎ ‎‏مراکز فساد، از عشرتکده ها و قمارخانه ها و میخانه ها و‏‎ ‎‏مغازه های مشروب فروشی و سینماها و دیگر مراکز که هر‏‎ ‎‏یک برای تباه کردن نسل جوان عاملی بزرگ بود، از‏‎ ‎‏خاطرتان محو شده؟ آیا رسانه های گروهی و مجلات‏‎ ‎‏سراسر فسادانگیز و روزنامه های آن رژیم را به دست‏‎ ‎‏فراموشی سپرده اید؟ و اکنون که از آن بازارهای فساد اثری‏‎ ‎‏نیست، برای آنکه در چند دادگاه، یا چند جوان که شاید‏‎ ‎‏اکثر از گروههای منحرف نفوذ کرده و برای بدنام نمودن‏‎ ‎‏اسلام و جمهوری اسلامی کارهای انحرافی انجام می دهند،‏‎ ‎‏و کشتن عده ای که مفسد فی الارض هستند و قیام بر ضد‏ اسلام و جمهوری اسلامی می کنند شما را به فریاد درآورده،‏‎ ‎‏و با کسانی که با صراحت اسلام را محکوم می کنند و بر‏‎ ‎‏ضد آن قیام مسلحانه یا قیام با قلم و زبان که اسفناکتر از‏‎ ‎‏قیام مسلحانه است، نموده اند پیوند می کنید و دست‏‎ ‎‏برادری می دهید؛ و آنان را که خداوند مهدورالدم فرموده‏‎ ‎‏نور چشم می خوانید، و در کنار بازیگرانی که فاجعه‏‎ ‎‏چهارده اسفند را برپا کردند و جوانان بیگناه را با ضرب و‏‎ ‎‏شتم کوبیدند نشسته و تماشاگر معرکه می شوید، یک عمل‏‎ ‎‏اسلامی و اخلاقی است! و عمل دولت و قوه قضاییه که‏‎ ‎‏معاندین و منحرفین و ملحدین را به جزای اعمال خویش‏‎ ‎‏می رسانند، شما را به فریاد درآورده و داد مظلومیت‏‎ ‎‏می زنید؟

. انتهای پیام /*