کد مطلب: 2737 | تاریخ مطلب: 10/04/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و‏‎ ‎‏آینده و رئیس جمهور و رؤسای جمهور مابعد و به شورای‏‎ ‎‏نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان، آن است که‏‎ ‎‏نگذارند این دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله ها از‏‎ ‎‏اسلام و مصالح کشور منحرف شوند.

  اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و‏‎ ‎‏آینده و رئیس جمهور و رؤسای جمهور مابعد و به شورای‏‎ ‎‏نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان، آن است که‏‎ ‎‏نگذارند این دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله ها از‏‎ ‎‏اسلام و مصالح کشور منحرف شوند. و باید همه بدانیم که‏‎ ‎‏آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و‏‎ ‎‏دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم‏‎ ‎‏است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات‏‎ ‎‏برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است.‏‎ ‎‏و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است.‏‎ ‎‏و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر‏‎ ‎‏شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و‏‎ ‎‏مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر‏‎ ‎‏جلوگیری نشود، همه مسئول می باشند. و مردم و جوانان‏ حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به‏‎ ‎‏دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند،‏‎ ‎‏خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار‏‎ ‎‏همه باشد.‏

. انتهای پیام /*