کد مطلب: 2728 | تاریخ مطلب: 27/06/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

وصیت اینجانب آن است که در همه‏‎ ‎‏اعصار خصوصا در عصر حاضر که نقشه ها و توطئه ها‏‎ ‎‏سرعت و قوّت گرفته است، قیام برای نظام دادن به‏‎ ‎‏حوزه ها لازم و ضروری است؛ که علما و مدرسین و افاضل‏‎ ‎‏عظیم الشأن صرف وقت نموده و با برنامه دقیق صحیح‏‎ ‎‏حوزه ها را و خصوصا حوزه علمیه قم و سایر حوزه های‏‎ ‎‏بزرگ و با اهمیت را در این مقطع از زمان از آسیب حفظ‏‎ ‎‏نمایند. ‏

ط ـ وصیت اینجانب به حوزه های مقدسه علمیه آن‏‎ ‎‏است که کرارا عرض نموده ام که در این زمان که مخالفین‏‎ ‎‏اسلام و جمهوری اسلامی کمر به براندازی اسلام بسته اند و‏‎ ‎‏از هر راه ممکن برای این مقصد شیطانی کوشش می نمایند،‏‎ ‎‏و یکی از راههای با اهمیت برای مقصد شوم آنان و‏‎ ‎‏خطرناک برای اسلام و حوزه های اسلامی نفوذ دادن افراد‏‎ ‎‏منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه است، که خطر بزرگ‏‎ ‎‏کوتاه مدت آن بدنام نمودن حوزه ها با اعمال ناشایسته و‏‎ ‎‏اخلاق و روش انحرافی است و خطر بسیار عظیم آن در‏‎ ‎‏درازمدت به مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر شیاد که با‏‎ ‎‏آگاهی بر علوم اسلامی و جا زدن خود را در بین توده ها و‏‎ ‎‏قشرهای مردم پاکدل و علاقه مند نمودن آنان را به خویش و‏‎ ‎‏ضربه مهلک زدن به حوزه های اسلامی و اسلام عزیز و‏‎ ‎‏کشور در موقع مناسب می باشد. و می دانیم که قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ چپاولگر در میان جامعه ها افرادی به صورتهای‏‎ ‎‏مختلف از ملیگراها و روشنفکران مصنوعی و روحانی‏‎ ‎‏نمایان که اگر مجال یابند از همه پرخطرتر و‏‎ ‎‏آسیب رسانترند ذخیره دارند که گاهی سی ـ چهل سال با‏‎ ‎‏مشی اسلامی و مقدس مآبی یا «پان ایرانیسم» و وطن پرستی‏ و حیله های دیگر، با صبر و بردباری در میان ملتها زیست‏‎ ‎‏می کنند و در موقع مناسب مأموریت خود را انجام‏‎ ‎‏می دهند. و ملت عزیز ما در این مدت کوتاه پس از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب نمونه هایی از قبیل «مجاهد خلق» و «فدایی خلق» و‏‎ ‎‏«توده ای»ها و دیگر عناوین دیده اند، و لازم است همه با‏‎ ‎‏هوشیاری این قسم توطئه را خنثی نمایند و از همه لازمتر‏‎ ‎‏حوزه های علمیه است که تنظیم و تصفیه آن با مدرسین‏‎ ‎‏محترم و افاضل سابقه دار است با تأیید مراجع وقت. و‏‎ ‎‏شاید تز «نظم در بی نظمی» است از القائات شوم همین‏‎ ‎‏نقشه ریزان و توطئه گران باشد.‏

‏     در هر صورت وصیت اینجانب آن است که در همه‏‎ ‎‏اعصار خصوصا در عصر حاضر که نقشه ها و توطئه ها‏‎ ‎‏سرعت و قوّت گرفته است، قیام برای نظام دادن به‏‎ ‎‏حوزه ها لازم و ضروری است؛ که علما و مدرسین و افاضل‏‎ ‎‏عظیم الشأن صرف وقت نموده و با برنامه دقیق صحیح‏‎ ‎‏حوزه ها را و خصوصا حوزه علمیه قم و سایر حوزه های‏‎ ‎‏بزرگ و با اهمیت را در این مقطع از زمان از آسیب حفظ‏‎ ‎‏نمایند. ‏

‏     و لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند در‏‎ ‎‏درسهایی که مربوط به فقاهت است و حوزه های فقهی و‏‎ ‎‏اصولی از طریقه مشایخ معظم که تنها راه برای حفظ فقه‏ اسلامی است منحرف شوند، و کوشش نمایند که هر روز بر‏‎ ‎‏دقتها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیقها افزوده شود؛ و‏‎ ‎‏فقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست‏‎ ‎‏شدن ارکان تحقیق و تدقیق است، محفوظ بماند و‏‎ ‎‏تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد. و البته در رشته های‏‎ ‎‏دیگر علوم به مناسبت احتیاجات کشور و اسلام‏‎ ‎‏برنامه هایی تهیه خواهد شد و رجالی در آن رشته تربیت‏‎ ‎‏باید شود. و از بالاترین و والاترین حوزه هایی که لازم‏‎ ‎‏است به طور همگانی مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد، علوم‏‎ ‎‏معنوی اسلامی [است]،‏‎ ‎‏از قبیل علم اخلاق و تهذیب نفس‏‎ ‎‏و سیر و سلوک الی الله ـ رزقنا الله و ایاکم ـ که جهاد اکبر‏‎ ‎‏می باشد.‏


. انتهای پیام /*