کد مطلب: 2725 | تاریخ مطلب: 20/06/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

از مهمات امور مسأله قضاوت است که سر و کار آن‏‎ ‎‏با جان و مال و ناموس مردم است. وصیت اینجانب به‏‎ ‎‏رهبر و شورای رهبری آن است که در تعیین عالیترین مقام‏‎ ‎‏قضایی که در عهده دارند، کوشش کنند که اشخاص متعهد‏ ‏سابقه دار و صاحبنظر در امور شرعی و اسلامی و در‏‎ ‎‏سیاست را نصب نمایند

  ح ـ از مهمات امور مسأله قضاوت است که سر و کار آن‏‎ ‎‏با جان و مال و ناموس مردم است. وصیت اینجانب به‏‎ ‎‏رهبر و شورای رهبری آن است که در تعیین عالیترین مقام‏‎ ‎‏قضایی که در عهده دارند، کوشش کنند که اشخاص متعهد‏ ‏سابقه دار و صاحبنظر در امور شرعی و اسلامی و در‏‎ ‎‏سیاست را نصب نمایند. ‏

‏     و از شورایعالی قضایی می خواهم امر قضاوت را که در‏‎ ‎‏رژیم سابق به وضع أسفناک و غم انگیزی درآمده بود با‏‎ ‎‏جدیت سر و سامان دهند؛ و دست کسانی که با جان و مال‏‎ ‎‏مردم بازی می کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست عدالت‏‎ ‎‏اسلامی است از این کرسی پراهمیت کوتاه کنند، و با‏‎ ‎‏پشتکار و جدیت بتدریج دادگستری را متحول نمایند؛ و‏‎ ‎‏قضات دارای شرایطی که، ان شاءالله با جدیت حوزه های‏‎ ‎‏علمیه مخصوصا حوزه مبارکه علمیه قم تربیت و تعلیم‏‎ ‎‏می شوند و معرفی می گردند، به جای قضاتی که شرایط‏‎ ‎‏مقرره اسلامی را ندارند نصب گردند، که ان شاءالله تعالی‏‎ ‎‏بزودی قضاوت اسلامی در سراسر کشور جریان پیدا کند. ‏

‏     و به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده‏‎ ‎‏وصیت می کنم که با درنظر گرفتن احادیثی که از معصومین‏‎ ‎‏ـ صلوات الله علیهم ـ در اهمیت قضا و خطر عظیمی که‏‎ ‎‏قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر‏‎ ‎‏حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و‏‎ ‎‏نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود. و کسانی که اهل‏‎ ‎‏هستند از تصدی این امر سرباز نزنند و به اشخاص غیر‏‎ ‎‏اهل میدان ندهند؛ و بدانند که همان طور که خطر این مقامْ‏ بزرگ است اجر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است. و‏‎ ‎‏می دانند که تصدی قضا برای اهلش واجب کفایی است.‏

. انتهای پیام /*