کد مطلب: 2724 | تاریخ مطلب: 13/06/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

وصیت اینجانب به رهبر و شورای رهبری در این‏ عصر که عصر تهاجم ابرقدرتها و وابستگان به آنان در‏‎ ‎‏داخل و خارج کشور به جمهوری اسلامی و در حقیقت به‏‎ ‎‏اسلام است در پوشش جمهوری اسلامی و در عصرهای‏‎ ‎‏آینده، آن است که خود را وقف در خدمت به اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و محرومان و مستضعفان بنمایند؛ و‏‎ ‎‏گمان ننمایند که رهبری فی نفسه برای آنان تحفه ای است و‏‎ ‎‏مقام والایی، بلکه وظیفه سنگین و خطرناکی است که‏‎ ‎‏لغزش در آن اگر خدای نخواسته با هوای نفس باشد، ننگ‏‎ ‎‏ابدی در این دنیا و آتش غضب خدای قهار در جهان دیگر‏‎ ‎‏در پی دارد. ‏

  و باید بدانیم که اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس،‏‎ ‎‏شایسته و متعهد به اسلام و دلسوز برای کشور و ملت‏‎ ‎‏باشند، بسیاری از مشکلات پیش نمی آید؛ و مشکلاتی اگر‏‎ ‎‏باشد رفع می شود. و همین معنی در انتخاب خبرگان برای‏‎ ‎‏تعیین شورای رهبری یا رهبر با ویژگی خاص باید در نظر‏‎ ‎‏گرفته شود؛ که اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین‏‎ ‎‏می شوند از روی کمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر‏‎ ‎‏عصر و علمای بزرگ سرتاسر کشور و متدینین و‏‎ ‎‏دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، بسیاری از‏‎ ‎‏مهمات و مشکلات به واسطه تعیین شایسته ترین و‏‎ ‎‏متعهدترین شخصیتها برای رهبری یا شورای رهبری پیش‏‎ ‎‏نخواهد آمد، یا با شایستگی رفع خواهد شد. و با نظر به‏‎ ‎‏اصل یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی، وظیفه‏‎ ‎‏سنگین ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر‏‎ ‎‏یا شورای رهبری روشن خواهد شد، که اندک مسامحه در‏‎ ‎‏انتخاب، چه آسیبی به اسلام و کشور و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏وارد خواهد کرد که احتمال آن، که در سطح بالای از‏‎ ‎‏اهمیت است برای آنان تکلیف الهی ایجاد می کند.‏

‏     و وصیت اینجانب به رهبر و شورای رهبری در این‏ عصر که عصر تهاجم ابرقدرتها و وابستگان به آنان در‏‎ ‎‏داخل و خارج کشور به جمهوری اسلامی و در حقیقت به‏‎ ‎‏اسلام است در پوشش جمهوری اسلامی و در عصرهای‏‎ ‎‏آینده، آن است که خود را وقف در خدمت به اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و محرومان و مستضعفان بنمایند؛ و‏‎ ‎‏گمان ننمایند که رهبری فی نفسه برای آنان تحفه ای است و‏‎ ‎‏مقام والایی، بلکه وظیفه سنگین و خطرناکی است که‏‎ ‎‏لغزش در آن اگر خدای نخواسته با هوای نفس باشد، ننگ‏‎ ‎‏ابدی در این دنیا و آتش غضب خدای قهار در جهان دیگر‏‎ ‎‏در پی دارد. ‏

‏     از خداوند منان هادی با تضرع و ابتهال می خواهم که ما‏‎ ‎‏و شما را از این امتحان خطرناک با روی سفید در حضرت‏‎ ‎‏خود بپذیرد و نجات دهد و این خطر قدری خفیفتر برای‏‎ ‎‏رؤسای جمهور حال و آینده و دولتها و دست اندرکاران، به‏‎ ‎‏حسب درجات در مسئولیتها نیز هست که باید خدای‏‎ ‎‏متعال را حاضر و ناظر و خود را در محضر مبارک او‏‎ ‎‏بدانند. خداوند متعال راهگشای آنان باشد.‏

. انتهای پیام /*