کد مطلب: 2722 | تاریخ مطلب: 30/05/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و‏‎ ‎‏عصرهای آینده می خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر‏‎ ‎‏منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم‏‎ ‎‏تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و‏‎ ‎‏نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه‏‎ ‎‏یابد. ‏ و به اقلیتهای مذهبی رسمی وصیت می کنم که از‏‎ ‎‏دوره های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از‏‎ ‎‏اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏غیروابسته به قدرتهای جهانخوار و بدون گرایش به‏‎ ‎‏مکتبهای الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند. ‏ و از همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت و‏‎ ‎‏برادری با هم مجلسان خود رفتار، و همه کوشا باشند که‏‎ ‎‏قوانین خدای نخواسته از اسلام منحرف نباشد و همه به‏‎ ‎‏اسلام و احکام آسمانی آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و‏‎ ‎‏آخرت نایل آیید. ‏

    اکنون که بحمدالله تعالی موانع رفع گردیده و فضای آزاد‏‎ ‎‏برای دخالت همه طبقات پیش آمده است، هیچ عذری‏‎ ‎‏باقی نمانده و از گناهان بزرگ نابخشودنی، مسامحه در امر‏‎ ‎‏مسلمین است. هرکس به مقدار توانش و حیطه نفوذش‏ لازم است در خدمت اسلام و میهن باشد؛ و با جدیت از‏‎ ‎‏نفوذ وابستگان به دو قطب استعمارگر و غرب یا شرقزدگان‏‎ ‎‏و منحرفان از مکتب بزرگ اسلام جلوگیری نمایند، و‏‎ ‎‏بدانند که مخالفین اسلام و کشورهای اسلامی که همان‏‎ ‎‏ابرقدرتان چپاولگر بین المللی هستند، با تدریج و ظرافت‏‎ ‎‏در کشور ما و کشورهای اسلامی دیگر رخنه، و با دست‏‎ ‎‏افراد خودِ ملتها، کشورها را به دام استثمار می کشانند. باید‏‎ ‎‏با هوشیاری مراقب باشید و با احساس اولین قدمِ نفوذی به‏‎ ‎‏مقابله برخیزید و به آنان مهلت ندهید. خدایتان یار و‏‎ ‎‏نگهدار باشد.‏

‏   و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و‏‎ ‎‏عصرهای آینده می خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر‏‎ ‎‏منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم‏‎ ‎‏تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و‏‎ ‎‏نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه‏‎ ‎‏یابد. ‏

‏   و به اقلیتهای مذهبی رسمی وصیت می کنم که از‏‎ ‎‏دوره های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از‏‎ ‎‏اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏غیروابسته به قدرتهای جهانخوار و بدون گرایش به‏‎ ‎‏مکتبهای الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند. ‏ 

 و از همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت و‏‎ ‎‏برادری با هم مجلسان خود رفتار، و همه کوشا باشند که‏‎ ‎‏قوانین خدای نخواسته از اسلام منحرف نباشد و همه به‏‎ ‎‏اسلام و احکام آسمانی آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و‏‎ ‎‏آخرت نایل آیید. ‏

و از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم،‏‎ ‎‏چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده، که با کمال دقت‏‎ ‎‏و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر‏‎ ‎‏هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و‏‎ ‎‏قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با‏‎ ‎‏ملاحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به‏‎ ‎‏ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.‏

. انتهای پیام /*