کد مطلب: 2721 | تاریخ مطلب: 23/05/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

از مهمات امور، تعهد وکلای مجلس شورای اسلامی‏ است. ما دیدیم که اسلام و کشور ایران چه صدمات بسیار‏‎ ‎‏غم انگیزی از مجلس شورای غیرصالح و منحرف، از بعد‏‎ ‎‏از مشروطه تا عصر رژیم جنایتکار پهلوی و از هر زمان‏‎ ‎‏بدتر و خطرناکتر در این رژیم تحمیلی فاسد خورد؛ و چه‏‎ ‎‏مصیبتها و خسارتهای جانفرسا از این جنایتکاران‏‎ ‎‏بی ارزش و نوکرمآب به کشور و ملت وارد شد. در این‏‎ ‎‏پنجاه سال یک اکثریت قلابی منحرف در مقابل یک اقلیت‏‎ ‎‏مظلوم موجب شد که هرچه انگلستان و شوروی و اخیرا‏‎ ‎‏امریکا خواستند، با دست همین منحرفانِ از خدا بیخبر‏‎ ‎‏انجام دهند و کشور را به تباهی و نیستی کشانند. از بعد از‏‎ ‎‏مشروطه، هیچ گاه تقریبا به مواد مهم قانون اساسی عمل‏‎ ‎‏نشد ـ قبل از رضاخان با تصدی غربزدگان و مشتی خان و‏‎ ‎‏زمینخواران؛ و در زمان رژیم پهلوی به دست آن رژیم‏‎ ‎‏سفاک و وابستگان و حلقه به گوشان آن.‏

  ز ـ از مهمات امور، تعهد وکلای مجلس شورای اسلامی‏ است. ما دیدیم که اسلام و کشور ایران چه صدمات بسیار‏‎ ‎‏غم انگیزی از مجلس شورای غیرصالح و منحرف، از بعد‏‎ ‎‏از مشروطه تا عصر رژیم جنایتکار پهلوی و از هر زمان‏‎ ‎‏بدتر و خطرناکتر در این رژیم تحمیلی فاسد خورد؛ و چه‏‎ ‎‏مصیبتها و خسارتهای جانفرسا از این جنایتکاران‏‎ ‎‏بی ارزش و نوکرمآب به کشور و ملت وارد شد. در این‏‎ ‎‏پنجاه سال یک اکثریت قلابی منحرف در مقابل یک اقلیت‏‎ ‎‏مظلوم موجب شد که هرچه انگلستان و شوروی و اخیرا‏‎ ‎‏امریکا خواستند، با دست همین منحرفانِ از خدا بیخبر‏‎ ‎‏انجام دهند و کشور را به تباهی و نیستی کشانند. از بعد از‏‎ ‎‏مشروطه، هیچ گاه تقریبا به مواد مهم قانون اساسی عمل‏‎ ‎‏نشد ـ قبل از رضاخان با تصدی غربزدگان و مشتی خان و‏‎ ‎‏زمینخواران؛ و در زمان رژیم پهلوی به دست آن رژیم‏‎ ‎‏سفاک و وابستگان و حلقه به گوشان آن.‏

‏     اکنون که با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم الشأن‏‎ ‎‏سرنوشت کشور به دست مردم افتاد و وکلا از خود مردم و‏‎ ‎‏با انتخاب خودشان، بدون دخالت دولت و خانهای‏‎ ‎‏ولایات به مجلس شورای اسلامی راه یافتند، و امید است‏‎ ‎‏که با تعهد آنان به اسلام و مصالح کشور جلوگیری از هر‏‎ ‎‏انحراف بشود. وصیت اینجانب به ملت در حال و آتیه آن‏‎ ‎‏است که با اراده مصمم خود و تعهد خود به احکام اسلام و‏ مصالح کشور در هر دوره از انتخابات وکلای دارای تعهد به‏‎ ‎‏اسلام و جمهوری اسلامی که غالبا بین متوسطین جامعه و‏‎ ‎‏محرومین می باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم ـ به‏‎ ‎‏سوی غرب یا شرق ـ و بدون گرایش به مکتبهای انحرافی و‏‎ ‎‏اشخاص تحصیلکرده و مطلع بر مسائل روز و سیاستهای‏‎ ‎‏اسلامی، به مجلس بفرستند.‏

و به جامعه محترم روحانیت خصوصا مراجع معظم،‏‎ ‎‏وصیت می کنم که خود را از مسائل جامعه خصوصا مثل‏‎ ‎‏انتخاب رئیس جمهور و وکلای مجلس، کنار نکشند و‏‎ ‎‏بی تفاوت نباشند. همه دیدید و نسل آتیه خواهد شنید که‏‎ ‎‏دست سیاست بازان پیرو شرق و غرب، روحانیون را که‏‎ ‎‏اساس مشروطیت را با زحمات و رنجها بنیان گذاشتند از‏‎ ‎‏صحنه خارج کردند و روحانیون نیز بازی سیاست بازان را‏‎ ‎‏خورده و دخالت در امور کشور و مسلمین را خارج از مقام‏‎ ‎‏خود انگاشتند و صحنه را به دست غربزدگان سپردند؛ و به‏‎ ‎‏سر مشروطیت و قانون اساسی و کشور و اسلام آن آوردند‏‎ ‎‏که جبرانش احتیاج به زمان طولانی دارد.‏

. انتهای پیام /*