کد مطلب: 2715 | تاریخ مطلب: 12/04/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم‏‎ ‎‏که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان‏‎ ‎‏خصوصا مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور‏‎ ‎‏چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏رهاورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید و خود را از‏‎ ‎‏مردم و آنان را از خود بدانید و حکومتهای طاغوتی را که‏‎ ‎‏چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و‏ هستند را همیشه محکوم نمایید، البته با اعمال انسانی که‏‎ ‎‏شایسته برای یک حکومت اسلامی است.‏

و یک وصیت به ملت شریف ایران و سایر ملتهای‏‎ ‎‏مبتلا به حکومتهای فاسد و دربند قدرتهای بزرگ می کنم؛‏‎ ‎‏اما به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی که با جهاد‏‎ ‎‏عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید‏‎ ‎‏همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و‏‎ ‎‏پاسداری نمایید و در راه آن، که نعمتی عظیم الهی و امانت‏‎ ‎‏بزرگ خداوندی است کوشش کنید و از مشکلاتی که در این‏‎ ‎‏صراط مستقیم پیش می آید نهراسید که إن تَنْصرواالله یَنْصُرْکم‏‎ ‎‏و یُثَبِّتْ اَقدامَکم. و در مشکلات دولت جمهوری اسلامی با‏‎ ‎‏جان و دل شریک و در رفع آنها کوشا باشید، و دولت و‏‎ ‎‏مجلس را از خود بدانید، و چون محبوبی گرامی از آن‏‎ ‎‏نگهداری کنید. ‏

‏     و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم‏‎ ‎‏که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان‏‎ ‎‏خصوصا مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور‏‎ ‎‏چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏رهاورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید و خود را از‏‎ ‎‏مردم و آنان را از خود بدانید و حکومتهای طاغوتی را که‏‎ ‎‏چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و‏ هستند را همیشه محکوم نمایید، البته با اعمال انسانی که‏‎ ‎‏شایسته برای یک حکومت اسلامی است.‏

‏     و اما به ملتهای اسلامی توصیه می کنم که از حکومت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و از ملت مجاهد ایران الگو بگیرید و‏‎ ‎‏حکومتهای جائر خود را در صورتی که به خواست ملتها‏‎ ‎‏که خواست ملت ایران است سر فرود نیاوردند، با تمام‏‎ ‎‏قدرت به جای خود بنشانید، که مایه بدبختی مسلمانان،‏‎ ‎‏حکومتهای وابسته به شرق و غرب می باشند. و اکیدا‏‎ ‎‏توصیه می کنم که به بوقهای تبلیغاتی مخالفان اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی گوش فرا ندهید که همه کوشش دارند که‏‎ ‎‏اسلام را از صحنه بیرون کنند که منافع ابرقدرتها تأمین‏‎ ‎‏شود.‏

. انتهای پیام /*