کد مطلب: 2714 | تاریخ مطلب: 05/04/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

یک وصیت به اشخاصی که به‏‎ ‎‏انگیزه مختلف با جمهوری اسلامی مخالفت می کنند و به‏‎ ‎‏جوانان، چه دختران و چه پسرانی که مورد بهره برداری‏‎ ‎‏منافقان و منحرفان فرصت طلب و سودجو واقع شده اند‏‎ ‎‏می نمایم، که بیطرفانه و با فکر آزاد به قضاوت بنشینید

و اینجانب در اینجا یک وصیت به اشخاصی که به‏‎ ‎‏انگیزه مختلف با جمهوری اسلامی مخالفت می کنند و به‏‎ ‎‏جوانان، چه دختران و چه پسرانی که مورد بهره برداری‏‎ ‎‏منافقان و منحرفان فرصت طلب و سودجو واقع شده اند‏‎ ‎‏می نمایم، که بیطرفانه و با فکر آزاد به قضاوت بنشینید و‏‎ ‎‏تبلیغات آنان که می خواهند جمهوری اسلامی ساقط شود و‏ 

کیفیت عمل آنان و رفتارشان با توده های محروم و گروهها‏‎ ‎‏و دولتهایی که از آنان پشتیبانی کرده و می کنند و گروهها و‏‎ ‎‏اشخاصی که در داخل به آنان پیوسته و از آنان پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنند و اخلاق و رفتارشان در بین خود و هوادارانشان و‏‎ ‎‏تغییر موضعهایشان در پیشامدهای مختلف را، با دقت و‏‎ ‎‏بدون هوای نفس بررسی کنید، و مطالعه کنید حالات آنان‏‎ ‎‏که در این جمهوری اسلامی به دست منافقان و منحرفان‏‎ ‎‏شهید شدند، و ارزیابی کنید بین آنان و دشمنانشان؛‏‎ ‎‏نوارهای این شهیدان تا حدی در دست و نوارهای مخالفان‏‎ ‎‏شاید در دست شماها باشد، ببینید کدام دسته طرفدار‏‎ ‎‏محرومان و مظلومان جامعه هستند.‏

‏     برادران! شما این اوراق را قبل از مرگ من نمی خوانید.‏‎ ‎‏ممکن است پس از من بخوانید در آن وقت من نزد شما‏‎ ‎‏نیستم که بخواهم به نفع خود و جلب نظرتان برای کسب‏‎ ‎‏مقام و قدرتی با قلبهای جوان شما بازی کنم. من برای آنکه‏‎ ‎‏شما جوانان شایسته ای هستید علاقه دارم که جوانی خود‏‎ ‎‏را در راه خداوند و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی صرف‏‎ ‎‏کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید. و از خداوند غفور‏‎ ‎‏می خواهم که شما را به راه مستقیم انسانیت هدایت کند و از‏‎ ‎‏گذشته ما و شما با رحمت واسعه خود بگذرد. شماها نیز در‏‎ ‎‏خلوتها از خداوند همین را بخواهید، که او هادی و رحمان‏ است.‏

. انتهای پیام /*