کد مطلب: 2709 | تاریخ مطلب: 25/02/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

از توطئه های مهمی که در قرن اخیر، خصوصا در‏‎ ‎‏دهه های معاصر، و بویژه پس از پیروزی انقلاب آشکارا به‏‎ ‎‏چشم می خورد، تبلیغات دامنه دار با ابعاد مختلف برای‏‎ ‎‏مأیوس نمودن ملتها و خصوص ملت فداکار ایران از اسلام‏ است.

  ب ـ از توطئه های مهمی که در قرن اخیر، خصوصا در‏‎ ‎‏دهه های معاصر، و بویژه پس از پیروزی انقلاب آشکارا به‏‎ ‎‏چشم می خورد، تبلیغات دامنه دار با ابعاد مختلف برای‏‎ ‎‏مأیوس نمودن ملتها و خصوص ملت فداکار ایران از اسلام‏ است. گاهی ناشیانه و با صراحت به اینکه احکام اسلام که‏‎ ‎‏1400 سال قبل وضع شده است نمی تواند در عصر حاضر‏‎ ‎‏کشورها را اداره کند، یا آنکه اسلام یک دین ارتجاعی است‏‎ ‎‏و با هر نوآوری و مظاهر تمدن مخالف است، و در عصر‏‎ ‎‏حاضر نمی شود کشورها از تمدن جهانی و مظاهر آن کناره‏‎ ‎‏گیرند، و امثال این تبلیغات ابلهانه و گاهی موذیانه و‏‎ ‎‏شیطنت آمیز به گونه طرفداری از قداست اسلام که اسلام و‏‎ ‎‏دیگر ادیان الهی سر و کار دارند با معنویات و تهذیب‏‎ ‎‏نفوس و تحذیر از مقامات دنیایی و دعوت به ترک دنیا و‏‎ ‎‏اشتغال به عبادات و اذکار و ادعیه که انسان را به خدای‏‎ ‎‏تعالی نزدیک و از دنیا دور می کند، و حکومت و سیاست و‏‎ ‎‏سررشته داری برخلاف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوی‏‎ ‎‏است، چه اینها تمام برای تعمیر دنیا است و آن مخالف‏‎ ‎‏مسلک انبیای عظام است! و مع الأسف تبلیغ به وجه دوم‏‎ ‎‏در بعض از روحانیان و متدینان بیخبر از اسلام تأثیر‏‎ ‎‏گذاشته که حتی دخالت در حکومت و سیاست را به مثابه‏‎ ‎‏یک گناه و فسق می دانستند و شاید بعضی بدانند! و این‏‎ ‎‏فاجعه بزرگی است که اسلام مبتلای به آن بود.

. انتهای پیام /*