کد مطلب: 2707 | تاریخ مطلب: 11/02/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که با به‏‎ ‎‏کار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به‏‎ ‎‏بالاترین وجه تأمین می کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ بر‏‎ ‎‏ستمگریها و چپاولگریها و فسادها و تجاوزها بکشد و‏‎ ‎‏انسانها را به کمال مطلوب خود برساند.

2) اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که با به‏‎ ‎‏کار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به‏‎ ‎‏بالاترین وجه تأمین می کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ بر‏‎ ‎‏ستمگریها و چپاولگریها و فسادها و تجاوزها بکشد و‏‎ ‎‏انسانها را به کمال مطلوب خود برساند. و مکتبی است که‏‎ ‎‏برخلاف مکتبهای غیرتوحیدی، در تمام شئون فردی و‏‎ ‎‏اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و‏ اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار‏‎ ‎‏ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و‏‎ ‎‏معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است؛ و موانع و‏‎ ‎‏مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و‏‎ ‎‏به رفع آنها کوشیده است. اینک که به توفیق و تأیید‏‎ ‎‏خداوند، جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متعهد‏‎ ‎‏پایه ریزی شده، و آنچه در این حکومت اسلامی مطرح‏‎ ‎‏است اسلام و احکام مترقی آن است، بر ملت عظیم الشأن‏‎ ‎‏ایران است که در تحقق محتوای آن به جمیع ابعاد و حفظ‏‎ ‎‏و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در رأس تمام‏‎ ‎‏واجبات است، که انبیای عظام از آدم ـ علیه السلام ـ تا‏‎ ‎‏خاتم النبیین ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در راه آن کوشش‏‎ ‎‏و فداکاری جانفرسا نموده اند و هیچ مانعی آنان را از این‏‎ ‎‏فریضه بزرگ بازنداشته؛ و همچنین پس از آنان اصحاب‏‎ ‎‏متعهد و ائمه اسلام ـ علیهم صلوات الله ـ با کوششهای‏‎ ‎‏توانفرسا تا حد نثار خون خود در حفظ آن کوشیده اند. و‏‎ ‎‏امروز بر ملت ایران، خصوصا، و بر جمیع مسلمانان،‏‎ ‎‏عموما، واجب است این امانت الهی را که در ایران به طور‏‎ ‎‏رسمی اعلام شده و در مدتی کوتاه نتایج عظیمی به بار‏‎ ‎‏آورده، با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات‏‎ ‎‏بقای‏‎ ‎‏آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند. و امید‏ است که پرتو نور آن بر تمام کشورهای اسلامی تابیدن‏‎ ‎‏گرفته و تمـام دولتـها و ملتـها با یکدیگـر تفاهـم در این‏‎ ‎‏امر حیاتی نمایند، و دست ابرقدرتهای عالمخوار و‏‎ ‎‏جنایتکاران تاریخ را تا ابد از سر مظلومان و ستمدیدگان‏‎ ‎‏جهان کوتاه نمایند.‏

. انتهای پیام /*