کد مطلب: 2704 | تاریخ مطلب: 21/01/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

کدام افتخار بالاتر و والاتر از‏‎ ‎‏اینکه امریکا با همه ادعاهایش و همه ساز و برگهای‏‎ ‎‏جنگی اش و آنهمه دولتهای سرسپرده اش و به دست داشتن‏‎ ‎‏ثروتهای بی پایانِ ملتهای مظلوم عقب افتاده و در دست‏‎ ‎‏داشتن تمام رسانه های گروهی، در مقابل ملت غیور ایران و‏‎ ‎‏کشور حضرت بقیه الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ آنچنان‏‎ ‎‏وامانده و رسوا شده است که نمی داند به که متوسل شود! و‏‎ ‎‏رو به هر کس می کند جواب رد می شنود!

  و ما و ملتهای مظلوم دنیا مفتخریم که رسانه های‏‎ ‎‏گروهی و دستگاههای تبلیغات جهانی، ما و همه مظلومان‏‎ ‎‏جهان را به هر جنایت و خیانتی که ابرقدرتهای جنایتکار‏ دستور می دهند متهم می کنند. کدام افتخار بالاتر و والاتر از‏‎ ‎‏اینکه امریکا با همه ادعاهایش و همه ساز و برگهای‏‎ ‎‏جنگی اش و آنهمه دولتهای سرسپرده اش و به دست داشتن‏‎ ‎‏ثروتهای بی پایانِ ملتهای مظلوم عقب افتاده و در دست‏‎ ‎‏داشتن تمام رسانه های گروهی، در مقابل ملت غیور ایران و‏‎ ‎‏کشور حضرت بقیه الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ آنچنان‏‎ ‎‏وامانده و رسوا شده است که نمی داند به که متوسل شود! و‏‎ ‎‏رو به هر کس می کند جواب رد می شنود! و این نیست جز‏‎ ‎‏به مددهای غیبی حضرت باری تعالی ـ جلَّت عظمتُه ـ که‏‎ ‎‏ملتها را بویژه ملت ایران اسلامی را بیدار نموده و از‏‎ ‎‏ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده.‏

‏     من اکنون به ملتهای شریف ستمدیده و به ملت عزیز‏‎ ‎‏ایران توصیه می کنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرقِ‏‎ ‎‏ملحد و نه به غربِ ستمگرِ کافر وابسته است، بلکه به‏‎ ‎‏صراطی که خداوند به آنها نصیب فرموده است محکم و‏‎ ‎‏استوار و متعهد و پایدارْ پایبند بوده، و لحظه[ای] از شکر‏‎ ‎‏این نعمت غفلت نکرده و دستهای ناپاک عمال ابرقدرتها،‏‎ ‎‏چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی،‏‎ ‎‏تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنین آنان رخنه نکند؛ و بدانند‏‎ ‎‏که هرچه رسانه های گروهی عالم و قدرتهای شیطانی غرب‏‎ ‎‏و شرق اشتلم می زنند دلیل بر قدرت الهی آنان است و‏ 

خداوند بزرگ سزای آنان را هم در این عالم و هم در عوالم‏‎ ‎‏دیگر خواهد داد. «إنَّه ولیُّ النِّعَم و بِیَدِه ملکوتُ کلِّ شی ءٍ».‏

. انتهای پیام /*