کد مطلب: 2681 | تاریخ مطلب: 13/09/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

گنجهای رمضان 26

گنجهای رمضان 26

نتیجه عدم تزکیه در رمضان

نتیجه عدم تزکیه در رمضان

زیر بار ظلم رفتن مثل- ظالم- ظلم کردن، هر دواش از ناحیه عدم تزکیه است.

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن

در این مختصر سعی ما بر آن است تا در هر روز یکی از گنجهای رمضان را که از آثار امام خمینی استخراج نموده ایم در اختیار علاقمندان و طالبان گنجهای حقیقی قرار دهیم. باشد که در پایان، با 30 گنج آشنا شده و بهره برداری و مالکیتش را از آن خویش کنیم.

انشاء الله برای یک سال پیش رو بیمه شده و نیازهای مان را از آن منبع و سفره گسترده تامین نماییم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

گنج بیست ششم ؛ نتیجه عدم تزکیه در رمضان

اگر همین ماه مبارک رمضان مسلمین خودشان را به طور جمعی به ضیافت خدا وارد کرده بودند و تزکیه کرده بودند، تصفیه کرده بودند خودشان را، ممکن نبود زیر بار ظلم بروند. زیر بار ظلم رفتن مثل- ظالم- ظلم کردن، هر دواش از ناحیه عدم تزکیه است؛ قد افلح من تزکی، در نماز عید، این سوره را مستحب است بخوانند. امر به تزکیه و ذکر الله، ذکر اسم الله: قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی(1). تزکیه، ذکر اسم الله و صلوه، اینها مراتبی است، اگر ما به این رسیده بودیم، نه حال انفعالی پیدا می کردیم برای پذیرش ظلم و نه ظالم بودیم. همه ازاین است که تزکیه نشدیم. دولتها تزکیه نشدند و نخواهند شد -مگر خدا عنایت کند. (صحیفه امام؛ ج 18، ص 499)

(1) سوره اعلی آیه 14 و 15: حقا رستگار شد کسی که تزکیه نفس کرد ونام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد.

. انتهای پیام /*

. انتهای پیام /*