کد مطلب: 2661 | تاریخ مطلب: 12/09/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

گنجهای رمضان (14)

گنجهای رمضان (14)

مهمانی خدا و مراتب آن

مهمانی خدا و مراتب آن

ضیافت الله در عالم ماده، عبارت از این است که ما را پرهیز بدهد از تمام شهوات دنیوی.

من فکر می کردم که این ضیافتی که شما مومنین دعوت برش شدید، که ضیافت الله است، این چی است. دعوت شدیم به ضیافت الله. و ضیافت الله در عالم ماده، عبارت از این است که ما را پرهیز بدهد از تمام شهوات دنیوی. این مرتبه مادی ضیافت الله است که همه کسانی که دعوت شدند به این ضیافت، بدانند که ضیافت خدا در این نشئه، چشمپوشی از شهوات است و ترک آن چیزی که قلب انسان؛ یعنی، روح طبیعی انسان بهش مایل است، آنها را باید ترک کند. این ضیافت خداست و این ضیافت سایه ضیافتهایی است که در طول عالم وجود تحقق دارد، منتها در عالم ماده به این صورت است که ترک شهوات طبیعی است، شهوات جسمانی است و در عالم مثال، ترک شهوات خیالی است و در عالم بعد از امثال، ترک شهوات عقلانی است، روحانی است.


منبع: صحیفه امام، ج‏20، ص 266

. انتهای پیام /*