کد مطلب: 2508 | تاریخ مطلب: 18/10/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

نظم و قانون

نظم و قانون

* حفظ نظم از واجبات الهی است.


*همه جامعه نظم لازم دارد؛ اگر نظم از کار برداشته بشود جامعه از بین می رود.


* حکومت اسلام حکومت قانون است.


*همه باید مقید به این باشید ؛ که قانون را بپذیرید ولو بر خلاف رأی شما باشد.


*در مملکت اسلامی باید قانون خدا حکومت کند و غیر قانون خدا هیچ چیز حکومتی ندارد.


*شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست.


* متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است.


*قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه، به منظور پرورش انسان مهذب است.


* اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند، اگر به قانون خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشماریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد.


* رضای خداوند متعال را در نظر بگیریم و همگان در مقابل قانون خاضع باشیم.


* اگر می خواهید که از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را.


* در اسلام یک حکومت است و آن حکومت خدا، یک قانون است و آن قانون خدا؛ و همه موظفند به آن قانون عمل کنند.


* در اسلام یک چیز حکم می کند و آن قانون است.زمان پیغمبر هم قانون حکم می کرد، پیغمبر مجری بود.


* آن نظامی که پایین از بالا اطاعت نمی کند، بالا به پایین ظلم می کند، این توحیدی نیست، این «نظام شیطانی»است نه «نظام الهی».


* قوانین اسلام قوانین پیشاهنگ و پیشرو هستند.


* اسلام حکومت است حکومت قانون است، یعنی قانون الهی؛ قانون قرآن و سنت است و حکومت، حکومتِ تابع قانون است.


* انتقاد بکنید توطئه نکنید؛ من با توطئه مخالفم، همه هم مخالفند، ما با تضعیف جمهوری اسلامی [مخالفیم] ؛ تضعیف جمهوری اسلامی یعنی تضعیف اسلام، ما با این مخالفیم.


* قیام بر ضد حکومت اسلامی در حکم کفر است، بالاتر از همه معاصی است.


* اگر دیدید کسی از اصول تخطی می کند در برابرش قاطعانه بایستید.


* اختلافات از راه قانون شکنی ها پیش می آید.


* در اسلام قانون حکومت می کند.پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی؛ نمی توانست تخلف بکند.


* امروز ضد انقلاب کسی است که آن کاری که مشغول هست، در آن کار سستی کند.

. انتهای پیام /*

کلید واژه