کد مطلب: 2507 | تاریخ مطلب: 14/08/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

احزاب و حزب گرایی

احزاب و حزب گرایی

دفاع از اسلام و حزب الله اصل خدشه ناپذیر سیاست جمهوری اسلامی است.


امروز تمام مردم ایران در هر سنی که هستند،از زن و مرد،که با شعارهای اسلامی،مبارزه می کنندجزء حزب الله هستند .


هر مسلمانی که موازین و اصول اسلام را پذیرفته است،و در اعمال و رفتار از انضباط دقیق شیعی برخورداراست،یک عضو از اعضای حزب الله می باشد؛و تمامی 

دستورات این حزب و خط مشی آن را قرآن و اسلام بیان کرده است.این حزب غیر از حزب های متداول امروز دنیاست.


این انقلاب برای اینکه انقلابی نبود ه است که یک حزبی این انقلاب را درست کرده باشد،یک گروهی این انقلاب را درست کرده باشد،انقلابی بوده است که از متن خود ملت 

بوده است.


اینطور نیست که حزب ،بد باشد یا هر حزبی خوب باشد؛میزان ایده حزب است.


هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم،در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند،و اسلام در تمامی این شؤون،حد ومرز آن را تعیین کرده است.


اصل این احزابی که در ایران از صدر مشروطیت پیدا شده است،آنکه انسان می فهمد این است که این احزاب ندانسته به دست دیگران پیدا شده است؛و خدمت به دیگران 

بعضی از آنها کرده اند.


این احزابی که از اول،مثلاً شاید از مشروطه به این طرف این احزاب پیدا شده باشد،این احزاب مختلفه خیال نکنید که "مِن باب اتفاق"یک دسته ای باهم جمع شدند 
و حزبی تشکیل دادند،این یک نقشه شیطانی بوده.


لازم است با کمال قدرت و هوشیاری،اشخاص یا گروه هایی که گرایش به مکتب های غیر اسلامی دارند،و به خوی فرصت طلبی می خواهند در این اوقات ازفرصت 

استفاده نموده خود را در صفوف شما داخل کنند و به شما درموقعش از پشت خنجر بزنند،از خود دور کنید و به آنها مجال تحرک ندهید.


از اول عالم تا حال دو حزب بوده است:یکی حزب الهی و یکی حزب غیر الهی و شیطانی،و آثار هر یک هم جدا بود ه است.

. انتهای پیام /*