کد مطلب: 2501 | تاریخ مطلب: 04/11/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

حکومت اسلامی

حکومت اسلامی

* ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم.


* حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است .


* وعده خدا بر حکومت پابرهنگان جهان حق است.


* نظام جمهوری اسلامی ایران با سر افرازی و قدرت راه خود را یافته، و با استواری به پیش می رود.


* جمهوری اسلامی ایران نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و آرمان های مقدس و الهی خود دست بردارد.


* اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد به جای آن یک رژیم اسلامی دلخواه بقیّة الله _روحی فداه_ یا مطیع امر شما آقایان تحقق  نخواهد پیدا کرد؛ بلکه یک رژیم دلخواه یکی از «دوقطب قدرت» به حکومت می رسد، و محرومان جهان که به اسلام و حکومت اسلامی روی آورده و دلباخته اند مأیوس می شوند، و اسلام برای همیشه منزوی خواهد شد.


* اگر اسلام عزیز و جمهوری اسلامی نو پا به انحراف کشیده شود و سیلی بخورد، و به شکست منتهی شود _خدای نخواسته_ ، اسلام برای  قرن ها به طاق نسیان سپرده می شود.


* جمهوری اسلامی از رژیم های مظلوم جهان است .


* باید بدانید که اگر _خدای نخواسته_ این جمهوری اسلامی شکست بخورد، شکست برای همه مسلمین در همه اعصار است.


* کشور شما امروز یکی از قدرتمند ترین کشورهای جهان است، باید سعی کنیم این قدرت را حفظ کنیم.


* اسلام پیشرفته ترین حکومت را دارد و به هیچ وجه حکومت اسلام با تمدن مخالفتی نداشته و ندارد.


* دولت اسلامی قهقرا گرا نیست و با همه مظاهر تمدن موافق است، مگر آنچه که به آسایش ملت لطمه وارد آورده و با عفت عمومی ملت منافات داشته باشد.

. انتهای پیام /*

کلید واژه