کد مطلب: 2493 | تاریخ مطلب: 30/07/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

اختلاف و تفرقه

اختلاف و تفرقه

* تفرقه از شیطان است،و وحدت کلمه و اتحاد از رحمان است.


* عزیزان من!از اختلاف که الهام ابلیس است اجتناب نمایید.


* اگر شما با من و من با شما مقابله کنیم،غیر از اینکه دیگران سوء استفاده کنند چیزی به دست نمی آید.


* آنکه صدمه بیشتربه ما می زند همین اختلافات داخلی است.


* کلیه چیزهایی که در آن بوی اختلاف می آید این"بلا اشکال"از شیطان است.


* قدرتهای بزرگ که مأیوس شدند از اینکه با جنگ و یا حمله نظامی بتوانند کاری بکنند،دست به شیطنت زده اند      و می خواهند شماها را از هم جدا کنند واختلاف بین شما بیندازند.


* امروز دعوا کردن انتحار است،خود کشی است.امروز اختلاف خودکشی است.


* اختلاف از زبان هر کس باشد،از زبان هر موجودی باشد،این زبان،زبان شیطان است.


* من به سراسر کشور،به سراسر ملت هشدار می دهم :اگر چنانچه از این اختلاف اندازها پیروی کنند،هر      کس باشد،مملکت شما به دامان آمریکا می افتد.


* از ملی گرایی خطرناک تر و غم انگیز تر،ایجاد خلاف بین اهل سنت و جماعت با شیعیان است،و القای      تبلیقات فتنه انگیز و دشمنی ساز بین برادران اسلامی است.


* بزرگتر[ین]معصیت،امروز در کشور ما ایجاد اختلاف است،ایجاد نفاق است.


باید دولت ، مجلس و قوه قضائیه احساس کنند که یک تکلیف دارند،و آن این است که
اختلاف نداشته باشند.


ما اگر اختلاف سلیقه داریم،اختلاف بینش داریم،باید بنشینیم و با هم در یک
محیط آرام صحبت کنیم،و مسائل خودمان را به میان بگذاریم و حل کنیم.


اختلاف سلیقه ها را در یک محیط خوب،برادرانه حل کنید.


امروز هر مطلب که موجب انحراف ملت شریف از مسیر اصلی است،شیطانی
است را با نقشه شیاطین طرح می شود.

. انتهای پیام /*