کد مطلب: 2492 | تاریخ مطلب: 27/07/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

وحدت و برادری

وحدت و برادری


کلیپ وحدت کلمه


* مسلمین باید ید واحده باشند بر ضد همه ستمگران.


* اصولاً دعوت به اسلام دعوت به وحدت است.


* مؤمنین سرتاسر دنیا برادرند به حسب حکم قرآن،و برادرها برابرند.


* در اسلام همین برادری است که مبدأ همه خیرات است.


* با حفظ برادری،شما به اینجا رسیدید ؛ و با حفظ برادری باید جلو بروید.


*من مکرر اعلام کردم که در اسلام نژاد،زبان،قومیت و ناحیه مطرح نیست.تمام مسلمین_چه اهل سنت و چه    شیعه_برادر و برابر،و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند.


* سنی و شیعه مطرح نیست در اسلام،کرد و فارس مطرح نیست در اسلام ، همه برادر با هم هستیم .


* ما الآن همه مان با هم موظفیم که دست به دست هم بدهیم،برادر باشیم با هم ،و همه با هم بسازیم ایران را.


* آنچه که لازم است الآن برای همه ما ، حفظ این وحدت است .


* تا آن وقت که"یک"هستید این "یک"را کسی نمی تواند بشکند .


* اگر علاقه به استقلال ایران دارید وحدت مذهبی داشته باشید .

* راه رهایی هر ملتی از چنگال استعمار،مذهب است که ریشه در عمق جان آن  ملت دارد .


* مادامی که حفظ کنید شما وحدت خودتان را،خدا با شما ست:«یدالله مع الجماعه» . 


* ملت ایران با این وحدت کلمه و اتکال به اسلام نهضت را پیش برد،و این رمز را از دست نخواهد داد.* باید ما همه این رمز را بفهمیم که وحدت کلمه رمز پیروزی است ، و این رمز پیروزی را از دست ندهیم.


* ما در سایه آرامش و وحدت می توانیم این کشور را به مقاصد عالیه اسلامی برسانیم.


* امروز روز اتحاد و یگانگی است،و این هم از الطاف بزرگ تأییدات الهی است.


* همه می دانیم وحدت ملت چه اثر های معجزه آسایی داشته است و دارد؛و در مقابل،تفرقه و تنازع چه نکبتهایی به سر مسلمین در طول تاریخشان آورده است.


* رمز پیروزی شما ملت بزرگ،وحدت کلمه و اتکال به ایمان بود. 


* این وحدت و توجه به خدا و الله اکبر بود که شما را بر آن قدرتها پیروز کرد.


* از امور مهمه ای که بر همه ما واجب است دفاع از اسلام،دفاع از جمهوری اسلامی است،و آن بستگی  دارد به وحدت.


* کوشش کنید که این وحدت کلمه از دست نرود،و مهم این که اتکال بر خدا از دست نرود.


* اگر مسلمین "ید واحد"باشند کسی نمی تواند مقابل این جمعیت قیام کند.


* اگر مسلمین با هم متحد بشوند هیچ دولتی نمی تواند به آنها غلبه کند.


* اسلام آمده است تا تمام ملل دنیا را،عرب را،عجم را، ترک را،فارس را ، همه را با هم متحد کند؛و یک امت  بزرگ به نام امت اسلام در دنیا برقرا کند.


* باید ما :شیعه و سنی،باهم برادر باشیم،نگذاریم دیگران بیایند همه چیزمان را ببرند.


* واجب است بر همه مسلمین که با هم باشند.


* اگر ملتهای مسلم که تقریباً یک میلیارد جمعیت هستند،اینها برادر با هم باشند و  به برادری با هم رفتار کنند، هیچ آسیبی بر اینها واقع نمی شود.


* اینجانب با کمال تواضع ،دست خود را به طرف تمام جناحها[یی]که در خدمت اسلام هستند دراز می کنم،  واز همه استمداد می کنم که با هم  پیوستگی "همه جانبه، در راه بسط عدالت اسلامی که یگانه راه سعادت        ملت است  کوشا باشند.


* اینجانب با تمام طاقت،در حصول وحدت همه اقشار ملت مسلمان کوشش  کرده و می کنم،و از خداوند متعال در این امر بسیار مهم که هستی ملت بدان پیوسته است استمداد می نمایم.


* سخنرانی های سالم و سازنده در محیط های سالم غیر متشنج،برای ایجاد وحدت و تفاهم و جلوگیری از اختلاف وتشنّج ،مفید و موجب رضای خداست.


* هی نگویید وحدت و دنبالش نباشید،عملاً با هم وحدت داشته باشید.شما  برادر های هم هستید.


* تأکید می کنم که اگر سران با هم خوب باشند،این کشور صدمه نمی بیند؛و اگر صدمه ای این کشور ببیند از  اختلاف سران است.


* همیشه سفارش کردیم به اینکه باید وحدت کلمه داشته باشید تا بتوانید یک کاری انجام بدهید.اگر هر کدام یک      جناح خاصی باشد،یک طرف خاصی بکشد/و او طرف دیگری بکشد/، این ، اولین استفاده اش مال اجانب       است.


* با هم باید متحد بشویم،و اگر با هم متحد بشویم آسیب پذیر نیستیم.


* اگر بخواهید که اسلام تحقق پیدا بکند،همه آثار شرک و کفر از این مملکت از بین برود،باید این وحدت کلمه  و این نهضت را حفظ کنید.


* اگر چنانچه یک ملتی نخواهد آسیب ببیند،باید این ملت اولاً با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر کاری که اشتغال  دارد آن را خوب انجام بدهد.


* ما یک ارتش جدای از سپاه و سپاه جدای از کمیته و کمیته جدای از بسیج،و همه اینها جدای از عشایر،نداریم، ما برادر هایی هستیم که اسماءشان مختلف است لکن ارواحشان یکی است.


* تمام قوای مسلح در جمهوری اسلامی،برای مقصد واحد و هدف معین کوشش می کنند،و همه باید بمنزله"  دست واحد"علیه مخالفان و معالدان با اسلام و جمهوری اسلامی باشند.


* انسجامی که امروز بین ملت دلیر و ارتش و سپاه شجاع دیده می شود،در تاریخ ایران و جهان بی سابقه است.


* ما متحد و نیرومند و آماده نبردیم؛که دستخوش تجاوزات بیگانه شده و می شویم و ظلم می بینیم.


* بر دانش آموزان،دانشگاهیان و محصلین علوم دینیّه است که با تمام نیرو وحدت خویش را حفظ،و از انقلاب  اسلامی خود طرفداری نمایند.


* برادر باشیم!مخاصمه مال اهل جهنم است.


* امروز رمز پیروزی شما وحدت کلمه است.


* شما امروز احتیاج دارید به وحدت کلمه،امروز بیشتر از دیروز احتیاج دارید،و فردا بیشتراز امروز.


* اراده خدا بود که منت بر همه گذاشت و همه اغشار را با هم متحد کرد.


* مطمئن باشید که وقتی یک ملت در یک امر اسلامی همدست شدند _که چنانچه می بینید شدند _،هیچ قدرتی  نمی تواند آنها را عقب بزند.

 
* تمام مسلمین با هم برادرند و برابرند و هیچ یک از آنها از دیگری جدا نیستند؛و همه آنها زیر پرچم اسلام و  زیر پرچم توحید باید باشند.

. انتهای پیام /*