کد مطلب: 2490 | تاریخ مطلب: 22/11/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی

* این انقلاب، بهترین انقلابها و بزرگترین انقلاب ها بوده است از حیث محتوا .


* انقلاب اسلامی بزرگ ما، قبل از آنکه انقلاب سیاسی واجتماعی باشد یک انقلاب معنوی روحانی است .


* بدانید این مطلب را که تاکنون انقلابی به خوبی انقلاب ایران نبوده است .


* انقلاب مردم ما انقلابی است متکی به خود مردم، پس مردم باید از پیامد های انقلابشان گله نداشته باشند .


* ایران حفظ انقلاب رابا افراد مؤمن کرد، و الآن هم به دست افراد مؤمن این انقلاب پیش می رود .


* دشمنان ما باید بدانند که هیچ انقلابی در جهان، همانند انقلاب اسلامی ما با ضایعه ای کم و ره آوردی عظیم همراه نبوده است؛ و این نیست جز به برکت اسلام .


* قیام شما جوانهای ایران، قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، نهضت الهی بود، قرآن را زنده کرد، اسلام را زنده کرد .


* با فداکاری از انقلاب اسلامی پاسداری کنیم، و برای این مکتب عزیز که [موجب] رهایی مستضعفان جهان وسرکوبی مستکبران است، از هواهای نفسانیه که میراث شیطان است بر حذر باشیم .


* تا امروز شما هیچ انقلابی را پیدا نخواهید کرد که مثل انقلاب ایران پر ثمر و کم ضایعه [باشد].


* انقلاب مثل یک طفلی می ماند که باید تربیتش کرد و بزرگش کرد، پرستاری می خواهد .


* ملت ما باید مصمم باشد به اینکه آن چیزی را که به دست آورده است از دست ندهد .


* نهضت مقدس اسلامی ما ، عمر چپاولگریها و دیکتاتوریها را در ایران به سر آورده است  .


* قربانی شدن و قربانی دادن در راه انقلاب و پیروزی آن اجتناب ناپذیر است، بویژه انقلابی که برای خداست وبرای دین او، برای نجات مستضعفان است .


* آنهایی که بعکس جلوه می دهند این نهضت اسلامی ایران را، شما در مقابل آن ها بایستید و حق خودتان را به آْن طوری که هست ترویج کنید، تا _ ان شاءالله _ حق در همه بلاد اسلام پیاده بشود ، و باطل خود به خود از همه ممالک اسلام، بلکه _ انشاءالله_ از همه ممالک دنیا از بین برود و ذاهق بشود .


* در این نهضت پیش بروید و ابداً به خودتان هیچ یأس راه ندهید، که یأس از جنود شیطان است .


* باید سعی شود تا «از راه رسیده ها» و «دین به دنیا فروشان» ، چهره کفر زدایی و فقر ستیزی روشن  انقلاب ما را خدشه دارنکنند .


* شما یک انقلابی کردید و یک سدی را شکستید که در دنیا نظیرش کم، یا نبوده است .


* می خواهیم انقلابمان را صادر کنیم ؛ نمی خواهیم با شمشیر باشد، بلکه می خواهیم با تبلیغ باشد  .


* مردم ایران ثابت کرده اند که تحمل گرسنگی و تشنگی را دارند، ولی تحمل شکست انقلاب و ضربه به اصول آن را هرگز نخواهند داشت .


* مسئولین صاحبان اصلی انقلاب را با بهانه های بی اساس پس نزنند، تا به جای آنان کسانی را که وارثان رژیم گذشته، و وابستگان فکری به آنان هستند جایگزین کنند  .


* قربانی برای یک انقلاب بزرگ ، نشانه یک پیروزی و نزدیک شدن به هدف است .


* من به سهم خودم هیچ نگرانی ندارم راجع به انقلاب؛ انقلاب راه خودش را پیدا کرده و پیش می رود، و بستگی به وجود هیچ کس هم ندارد .


* من در میان شما باشم و یا نباشم ،به همه شما وصیت وسفارش می کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نا محرمان بیفتد .


* تا آمریکا نرود و تا دست این ابرقدرتها از روی مملکت ما برداشته نشود، ما نهضتمان برقراراست و فریادمان هم برقرار است و کارهایمان را هم انجام می دهیم، و _ ان شاءالله _ موفق خواهیم شد .


* ما در مقابل آمریکا یک عبد ذلیل بودیم ولی ایران این ذلت را شکست وعزت پیدا کرد .


* آن تحولی که در ملت پیدا شد که از حال خوف برگشت به حال قدرت، از حال ضعف برگشت به حال قدرت ، این تحول ، تحول الهی بود .

* یک دست الهی بود پشت سر این ملت .


* ملت ما برای شکم قیام نکرده بود، ملت ما برای این امور منحطّ قیام نکرده بود .


* فرق هست ما بین این نهضت و نهضت های دیگر، از این جهت که نهضت ملی است و اسلامی  .


* نهضت مقدس ایران نهضت اسلامی است، و از این جهت بدیهی است که همه مسلمین جهان تحت تأثیر آن قرار گیرند .

. انتهای پیام /*

کلید واژه