کد مطلب: 2488 | تاریخ مطلب: 10/07/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

مبارزه با ظلم و ظلم پذیری

* برنامه ما این است که نه ظلم بکنیم و نه ظلم بشنویم .


* نه به کسی ظلم می کنیم و نه زیر با ر ظلم می رویم .


* نه ظلم به دیگران می کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می رویم .


* ملت اسلام پیرو مکتبی است که برنامه آن مکتب خلاصه می شود در دو کلمه :«لا تَظْلِمونَ و لا تُظْلَمون   ».


* ما تحت رهبری پیغمبر اسلام این دو کلمه را می خواهیم اجرا کنیم:نه ظالم باشیم و نه مظلوم .


* آنقدر که ظالم ضرر می برد از ظلمش،مظلوم از ظلم ظالم آنقدر ضرر نمی برد .


* ملت ما در مقابل حق و عدالت تسلیم است،چنانچه در مقابل ظلم و جور ایستاده است .

. انتهای پیام /*