کد مطلب: 2479 | تاریخ مطلب: 21/07/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

یأس وناامیدی

* هیچ گاه از کارها مأیوس نشوید؛چون همه چیزیکدفعه درست نمی شود،وکار های بزرگ باید به تدریج           صورت گیرد .


* یأس از جنود شیطان است،امید از جنود خدا ست،همیشه امیدوار باشید .

. انتهای پیام /*