کد مطلب: 2477 | تاریخ مطلب: 14/08/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

عیبجویی

* و هیچ عیبی بالاتر از آن [نیست]که انسان عیب خود را نفهمد و از آن غافل باشد؛و با آن که مجموعه       عیوب است به عیوب دیگران بپردازد .


* چرا باید عقده های قلبی،انسان را منحرف کند،و هواهای نفسانی همه چیز را کنار بگذاردو فقط عیوب را       نگاه کند؟ 


* اسرار مردم هرچه باشد،فاش کردن بر خلاف اسلام است .

. انتهای پیام /*