کد مطلب: 2474 | تاریخ مطلب: 14/08/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

حب نفس و هواهای نفسانی

* از هواهای نفسانیه که میراث شیطان است، بر حذر باشیم .


* میزان بازماندن از حق ، متابعت هوای نفس است .


* اهمیت امراض نفسانیه ، هزاران درجه بیشتر از امراض جسمانیه است .


* اگر یک در به روی خواهش نفس باز کنی، لابُدّی که درهای بسیاری به روی آن باز کنی .


* ای عزیز! بدان که خواهش و تمنای نفس منتهی نشود به جایی ، و به آخر نرسد اشتهای آن  .


* هر بلایی سر انسان می آید ، یا جامعه ازدست قدرتمندان می بیند ، این در اثر هوای نفس وخودخواهی است.


* شیطان باطنی انسان ، خود آدم است؛ خود انسان، آن نفسیّت انسان، آن هواهای انسان .

 

* تمام فسادهایی که بر بشریت پیدا شده است، از اوّلی که بشریت تحقق پیدا کرده است تاکنون، و تا آخر، منشأش همین حب نفس است .


* آفت انسان هوای نفس انسان است  .


* تا در بند خویشتن خویش و هواهای نفسانی خود باشید، نمی توانید "جهاد فی سبیل الله" ودفاع از "حریم الله" نمایید .


* رأس همه خطاهایی که انسان می کند حب نفس است .


* آنچه که خطر برای هر انسانی و هر متصدی امری هست، حب نفس است .


* بالاترین گرفتاری ما همین گرفتاری حب نفس است ،گرفتاری حب جاه است، گرفتاری حب شهرت است.


* نفس انسان بدتر از هر سرکشی است؛ سرکشی نفس، انسان را به هلاکت می رساند .


* آن که کمرانسان را می شکند این است که حب انسان به خودش، و حب انسان به ریاستش، و حب انسان به همه چیزهایی که موجب حب است، انسان را برساند به آن جایی که اگر نبی اکرم هم از او بگیرد دشمن او می شود، و آن وقت هم که می فهمد خدا دارد می گیرد دشمن او می شود .

. انتهای پیام /*