کد مطلب: 2461 | تاریخ مطلب: 21/04/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

حج

* حج از آن روزی که تولد پیدا کرده است، اهمیّت بعد سیاسی اش کمتر از بعد عبادی اش نیست.


* حج تنظیم و تمرین و تشکل این زندگی توحیدی است.حج عرصه نمایش،و آیینه سنجش استعداد ها و توان      مادی و معنوی مسلمانان است.


* یکی از مهمّات فلسفه حج، ایجاد تفاهم و تحکیم برادری بین مسلمین است.


* بیتی که برای قیام تأسیس شده است آن هم قیام "ناس"و"للناس"، پس باید برای همین مقصد بزرگ در آن      اجتماع نمود.


* این بیت معظّم برای "ناس"بنا شده و برای "قیام ناس".


* همه مسلمانان باید در تجدید حیات حج و قرآن کریم،و بازگرداندن این دو، به صحنه های زندگی شان      کوشش کنند.


* حج بیروح و تحرک و قیام،حج بی براعت، حج بی وحدت، وحجی که از آن هدم کفر و شرک بر نیاید حج       نیست.


* ان شاء الله_ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این منبر بزرگی که بربلندای بام انسانیت باید صدای             مظلومان را به همه عالم منعکس سازد،و آوای توحید را طنین اندازد، صدای سازش با آمریکا و شوروی و       کفر و شرک نواخته شود.


* در مکه مکرمه بتها را بشکنیم ، و شیاطین را که در رأس آنها شیطان بزرگ است ،در عقبات رَمْی کنیم و        طرد  نماییم ،تا حج خلیل الله و حبیب الله و ولی الله(مهدی عزیز)را بجا آورده باشیم.


* این پدر توحید و بت شکن جهان به ما و همه انسانها آموخت که قربانی در راه خدا ،پیش از آن که جنبه           توحیدی و عبادی داشته باشد،جنبه های سیاسی وارزش های اجتماعی دارد.


* اگر گویندگان!نویسندگان!در اجتما عات بزرگ:عرفات و مشعل و منا و مکه معزمه و مدینه منوره ،           مسائل اجتماعی و سیاسی مناطق خود را به گوش برادران ایمانی برسانید،و از هم طلب نصرت کنید.


* مسلمین اگر حج را پیدا کنند،آن سیاستی که در حج به کار رفته است از طرف اسلام ،همان را پیدا کنند       کافی است برای اینکه استقلال خودشان را پیدا کنند.


* اعلان برائت از مشرکان،که از ارکان توحیدی و واجبات سیاسی حج است،باید در ایام حج مصیبت       تظاهرات و راهپیمایی،با صلابت و شکوه هر چه بیشتر و بهتر برگزار شود.


* فریاد برائت از مشرکان مخصوص به زمان خاص نیست،این دستور است و جاوید.


* به منا روید و آرزوهای حقانی را در آنجا در یابید،که آن،قربانی نمودن محبوبترین چیز خویش در راه       محبوب مطلق است.و بدانید تا از این محبوبها ،که بالاترینش حب نفس است _ و حب دنیا تابع آن است   _ نگذرید به محبوب مطلق نرسید.


* درسعی بین صفا و مروه،با صدق و صفا سعی در یافتن محبوب کنید:که با یافتن او همه بافته های دنیایی       گسسته شود،و همه شکها و تردیدها فرو ریزد،و همه خوف و رجاهای حیوانی زایل شود.


* در طواف حرم خدا که نشانه عشق به حق است،دل را از دیگران تهی کنیدو جان را از خوف غیر حق پاک       سازید،و به موازات عشق به حق،از بتهای بزرگ و کوچک،و طاغوت ها و وابستگانشان برائت جویید؛که       خدای تعالی و دوستان او از آنان برائت جستند،و همه آزادگان جهان از آنان بری هستند.


* لبیک گویان برای حق ،نفی شریک به همه مراتب کنید و از خود که منشأ بزرگ شرک است،به سوی او_جل      و اعلی_هجرت نمایید.


* در لبیک_لبیک،"نه "بر همه بتها گویید ، و فریاد "لا"بر همه طاغوت ها و طاغوتچه ها کشید.


* در لمس حجرالاسود،بیعت با خدا بندید که با دشمنان او و رسولانش و صالحان و آزادگان دشمن باشید،و به       اطاعت و بندگی آنان _هرکه باشد و هر جا باشد_سر ، ننهید.و خوف و زبونی را از دل بزدایید که        دشمنان خدا،و در رأس آنان شیطان بزرگ زبونند،هر چند در ابزار آدمکشی و سرکوبی و جنایتشان        برتری داشته باشد.


* با حال شعور و عرفان به مشعرالحرام و عرفات روید،و در هر موقف،به اطمینان قلب  بر وعده های حق      و حکومت مستضعفان بیفزایید،و با سکوت و سکون،تفکر در آیات حق کنید.


* توجه داشته باشید که سفر حج سفر کسب نیست،سفر تحصیل دنیا نیست،سفر الی الله است.

. انتهای پیام /*

کلید واژه