کد مطلب: 2459 | تاریخ مطلب: 14/08/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

مسجد

* مسجدها را خالی نکنید، تکلیف است امروز.


* مسجد مرکز اجتماع سیاسی است.


* مسجد مرکز تبلیغ است.


* محراب یعنی مکان حرب، مکان جنگ، هم جنگ با شیطان و هم جنگ با طاغوت.


* ای ملت!مسجد های خودتان را حفظ کنید؛ ای روشنفکران!مسجد ها را حفظ کنید،روشنفکر غربی       نباشید؛ ای حقوقدانها!مسجدها را حفظ کنید.


* من امروز باید بگویم که تکلیف است برای مسلمان ها،حفظ مساجد.


* سعی کنید که مساجد ما به حال مساجد صدر اسلام برگردد،و توجه داشته باشید که عزلت و کناره گیری در      اسلام نیست.


* این مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد و مساجد_بحمد الله_ اکثراً این طوری است.


* باید در ماه مبارک، تربیت و تعلیم به تمام معنا،در همه بعدهایش،در مساجد باشد.


* حفظ مساجد امروز جزء اموری است که اسلام به او بسته است.


* مسجد یک سنگر اسلامی است ،و محراب محل جنگ است.


* نهضت را از راه مساجد_که دژهای محکم اسلامند_زنده نگه دارند، وبا شعارهای اسلامی نهضت را پیش برند.

. انتهای پیام /*

کلید واژه