کد مطلب: 2449 | تاریخ مطلب: 13/04/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

کاخ نشینان و کوخ نشینان

کاخ نشینان و کوخ نشینان

* ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ نشینی را از این ملت بزداییم. 


* اکثر این خویهای فاسد از طبقه مرفه به مردم دیگر صادر شده است.


* طبع کاخ نشینی منافات دارد با تربیت صحیح، منافات دارد با اختراع و تصنیف و تألیف و زحمت.


* ما وقتی که در مذهب خودمان ملاحظه می کنیم که فقه ما آن طور غنی است، و فلسفه ما آن طور غنی است، [می بینیم] اشخاصی که این فقه را به این غنا رساندند،و آن اشخاصی که این فلسفه را به این غنا رساندند کاخ نشینان  نبودند، کوخ نشینان بودند.


* تزلزلی که در بین کاخ نشینها هست در بین کوخ نشینها نیست، آرامشی که این طبقه محروم دارند، آن طبقه ای که به خیال خودشان در آن بالاها هستند ندارند.


* ما در طول مشروطیت از این کاخ نشینها خیلی صدمه خوردیم.مجلسهای ما مملو از کاخ نشین بود، و در بینشان معدودی بودند که کوخ نشینها بودند؛ و همین معدودی از کوخ نشینها بودند که از خیلی از انحرافات جلوگیری می کردند.


* ما _ بحمدالله _ امروز همه دست اندر کارهایمان کاخ نشین نیستند، دولت ما یک دولت کاخ نشین نیست.آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید  فاتحه دولت و ملت را بخوانیم.


* آن روزی که رئیس جمهور ما _ خدای نخواسته _ از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای او و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود.


* کاش کاخ نشینان حال دردمندان ما را مشاهده می کردند، تا به جنایات دولت جبار آمریکا دامن نزنند!


* شما طبقه جوان برومند زاغه نشین، بر آن اشخاص کاخ نشین شرافت دارید، و شما هستید که اسلام را حفظ کردید.


* یک موی سر این کوخ نشینان و شهید دادگان به همه کاخ ها و کاخ نشینان جهان شرف و برتری دارد.


* این پایین شهریها و این پابرهنه ها _ به اصطلاح شما!  _ اینها ولی نعمت ماها  هستند.


* اگر همراهی این توده های محروم نبود، حکومت نمی توانست بر قرار باشد.


* اگر نبود / این / همت این محرومان و همت این روستاییان و همت این جنوب شهریها، اگر نبود این، نه رژیم سابق ظلمش از بین رفته بود و نه ما در مقابل مشکلات می توانستیم مقاومت کنیم.


* آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده  باشند.

. انتهای پیام /*