کد مطلب: 2448 | تاریخ مطلب: 24/06/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

حمایت از مستضعفان و محرومان

حمایت از مستضعفان و محرومان

* طریق اسلامی این است که مستضعفین را حمایت کنند.


* ما به پیروی از اسلام بزرگ، از جمیع مستضعفین حمایت می کنیم.


* گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد.


* دوستان عزیزم! خود را برای خدمت به اسلام و ملت محروم مهیا کنید؛ کمر به  خدمت بندگان خدا که خدمت به خداست ببندید.


* به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم، که خیر دنیا و آخرت شما ها[در] رسیدگی به حال محرومان جامعه است.


* چه نیکوست که طبقات تمکن دار، به طور داوطلب برای زاغه و چَپَرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند؛ و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است.و از انصاف به دور است که یکی بی خان و مان، و یکی دارای آپارتمانها باشد.


* ما آن روز عید داریم که مستمندان ما، مستضعفان ما به زندگی صحیح رفاهی و  به تربیت صحیح اسلامی _ انسانی برسند.


* آنچه مهم است این است که آن قشر مستضعف بیشتر مورد نظر باشد.


* خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما، پشت کردن به دفاع از محرومین و روآوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد.


* اسلام برای مستضعفین آمده است و اول نظرش به آنهاست.


* این قرن _ به خواست خداوند قادر _ قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران، و حق بر باطل است.


* به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی نعمت ما هستند خدمت کنید.


* پیش خدای تبارک و تعالی کمتر خدمتی است که به اندازه خدمت به زاغه نشینان  فایده داشته باشد.

. انتهای پیام /*