کد مطلب: 2427 | تاریخ مطلب: 27/11/1398
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

مقام مادر

مقام مادر

* هیچ شغلی به شرافت مادری نیست.


* خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است، و از خدمت همه کس بالاتر  است.


* اول مدرسه ای که بچه دارد دامن مادر است.


* در دامن مادر، بچه ها بهتر تربیت می شوند تا پیش استادان.


* دامن مادر بزرگترین مدرسه ای است که بچه در آنجا تربیت می شود.


* مادر خوب، بچه خوب تربیت می کند.


* اگر مادرها، مادرهای با فضیلت باشند، اولاد با فضیلت تحویل می دهند.


* خدای نخواسته _ اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان دامن مادر منحرف بیرون  می آید.


* شما خانمها شرف مادری دارید، که در این شرف از مردهاجلو[تر] هستید.


* درست شدن کشورها مرهون شماهاست، مرهون شما مادرهاست، خرابی و آبادی کشورها تابع شماهاست.


* رحمت خداوند بر مادرانی که جوانان نیرومند خود را به میدان دفاع ازحق فرستاده، و به شهادت ارجمند آنان افتخار می کنند.


* ملتی که خواهران و مادران دلیرش، افتخار به مرگ جوانان برومندش می کند که در صف شهدا هستند، پیروز است.


* مادران شجاع فرزندان اسلام، خاطره جانبازی و رشادت زنان قهرمان را در طول تاریخ زنده کرده اند.


* اساساً تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می شود؛ و با تربیت اسلامی و صحیح آنان، استقلال و آزادی و تعهد به مصالح کشور پایه ریزی می شود.

. انتهای پیام /*