کد مطلب: 2413 | تاریخ مطلب: 12/02/1401
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

معلم

معلم

* شغل معلمی همان شغل انبیاست. پیغمبر اکرم معلم همه  بشر است، و بعد از او حضرت امیر _ سلام الله علیه _ باز معلم همه بشر است.


* وظیفه معلم هدایت جامعه است به سوی الله.


* شما معلمین یک شغل بسیار شریف دارید که همان شغل الله است.


* معلم امانتداری است که غیر از همه امانتها، انسان امانت اوست.


* کلید سعادت و شقاوت یک ملت دست[قشر] فرهنگی است.


* شما باید خیلی توجه داشته باشید که / شماها / یک مردم عادی نیستند، شماها معلم نسلی هستید که در آتیه همه مقدرات کشور به آن نسل سپرده می شود.


* شغل شما اخراج بچه ها و کودکهاست از ظلمتها به نور.


* همه معلمین در فکر این باشند که خودشان را تهذیب کنند، باید خود را مهذب  کنند تا حرفشان در دیگران اثر کند.


* معلمین آموزش وپرورش اگر خودشان یک پرورش صحیح نداشته باشند و یک تعلیم صحیح ، نمی توانند جوانها راتعلیم کنند و آموزش بدهند و پرورش بدهند.


* صلاح و فساد یک جامعه به دست مربیان آن جامعه است.

نقش معلم در جامعه، نقش انبیاست. انبیا هم معلم بشر هستند. نقش بسیار حساس و مهمی است؛ و مسئولیت بسیار زیاد دارد. نقش مهمی است که همان نقش تربیت است که «إخراج مِنَ الظلمات إلی النور» آنهایی که اللّهُ وَلیُّ الَّذینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَی النُّوُرِ همین سِمَت معلمی  است. خدای تبارک و تعالی این سِمَت را به خودش نسبت می دهد که خدای تبارک و تعالی ولیّ مؤمنین است؛ و آنها را از ظلمات اخراج می کند به سوی نور. و معلم اول خدای تبارک و تعالی است که اخراج می کند مردم را از ظلمات به وسیلۀ انبیا و به وسیلۀ وحی مردم را دعوت می کند به عشق، دعوت می کند به محبت؛ دعوت می کند به مراتب کمالی که از برای انسان است. دنبال او انبیا هستند که همان مکتب الهی را نشر می دهند، و آنها هم شغلشان تعلیم است؛ معلمند، معلم بشرند. آنها هم شغلشان این است که مردم را تربیت کنند و انسان را تربیت کنند که از مقام حیوانیت بالا برود و به مقام انسانیت برسند. انسان مقامهایی دارد که مقام اولش همین مقام [است] بعد از اینکه مراتبی را سیر کرد همین مقام حیوانیت است، یک حیوانی است مثل سایر حیوانات، بلکه خطرناکتر. خطر حیوانات به اندازۀ خطر انسان نیست. آنقدری که انسان جنایت وارد می کند به همنوع خودش، هیچ حیوانی سَبُع هم، آنقدر جنایت وارد نمی کند. این چیزی است  که انسان است. اول مقامی است که، بعد از اینکه مراحلی را طی کرده، به مرتبۀ حیوانیت رسیده. یک حیوانی است که هیچ افساری ندارد، یک حیوانی است که اگر رها کنند، خونخوارترین موجودات است.


* همه سعادتها و همه شقاوتها انگیزه اش از مدرسه هاست، و کلید دست معلمین است.


* این نو نهالانی که امید آتیه کشور اسلامی هستند، اینها امانتهایی هستند در دست معلمین.

. انتهای پیام /*