کد مطلب: 2392 | تاریخ مطلب: 24/04/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

رسانه های گروهی

* تمام رسانه ها مربی یک کشور هستند، باید تربیت کنند کشور را.


* امروز نقش رادیو تلویزیون از همه دستگاهها بالاتر است.


* باید رادیو و تلویزیون مربی جوانهای ما، مربی مردم کشور باشند.


* رادیو و تلویزیون موظفند اخباری را نقل کنند که صد در صد صحت آن ثابت می باشد، و برای اضطراب وتشویش اذهان ، اخبار را از غیر منابع موثق نقل  ننمایند.


* ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم، ما با تلویزیون مخالف نیستیم ،  ما با  آن چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما ، و از دست دادن نیروی انسانی ماست، با آن مخالف هستیم.


* تلویزیون باید ارشاد بکند، رادیو باید ارشاد بکند، روزنامه ها باید ارشاد بکنند ، ورزنامه ها نباید یک چیزهایی را که موجب تهییج مردم است و موجب انحراف مردم است در آنجا بنویسند.


* آنچه که در خبر گزاریها مهم است کیفیت آن است، زیرا هر کدام که به راستی و  راستگویی نزدیکتر باشد، شوق انسان را به گوش دادن بیشتر می کند.


* واقع آن است که آن قدر که پابرهنه ها به رادیو _ تلویزیون حق دارند ما نداریم.


* مطبوعات باید یک بنگاه هدایت باشند.


* مطبوعات باید یک مدرسه سیار باشند تا مردم را از همه مسائل ، به خصوص  مسائل روز آگاه نمایند.


* به نظر من روزنامه ها برای همه مردم است، و همه مردم در آن حق دارند؛ و می شود گفت که گاهی جای دیگران غصب می شود.


* توجه کنید! اگر می خواهید کشور اسلامی باشد باید مطبوعاتش هم اسلامی باشد.


* روزنامه ها باید با کسی صورت مخاصمه نداشته باشد بلکه صورت ارشاد  داشته باشد.


* روزنامه ها مال طبقه سوم است، مال طبقه اول نیست، و این هم نیست که  همه اش مال حکومت باشد .


* مجله باید در خدمت کشور باشد ؛ خدمت به کشور  این است که تربیت کند، جوان تربیت کند، انسان درست کند، انسان برومند درست کند، انسان متفکر درست کتد تا برای مملکت مفید باشد.


* آن که از همه خدمتها بالاتر است این است که نیروی انسانی ما را رشد بدهد ، و این به عهده مطبوعات است .اهمیت انتشارات مثل اهمیت خونهایی است که درجبهه ها ریخته می شود.

. انتهای پیام /*