کد مطلب: 2389 | تاریخ مطلب: 06/07/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرهنگ و تمدن

فرهنگ و تمدن

* آن چیزی که ملتها را می سازد فرهنگ صحیح است.


*فرهنگ مبدأ همه خوشبختیها و بدبختیهای ملت است.


* اگر فرهنگ درست بشود یک مملکت اصلاح می شود.


* اگر فرهنگ، فرهنگ صحیح باشد جوانهای  ما صحیح بار می آیند.


* اگر مشکلات فرهنگی و آموزشی به صورتی که مصالح کشور اقتضا می کند حل شود ، دیگر مسائل به آسانی حل می گردد.


* اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد؛ و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی ، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی  پوچ  و پوک و میان تهی است.


* اگر ما وابستگی فرهنگی داشته باشیم دنبالش وابستگی اقتصادی هم هست، وابستگی اجتماعی هم هست، سیاسی هم هست، همه اینها هست.


* رأس همه اصلاحات اصلاح فرهنگ است، و نجات جوانهای ما از این  وابستگی به غرب .


* مقدار صدمه ای که ایران از متفکرین و متجددین  فرنگ رفته خورده است، از هیچ کس نخورده است.


* کمال تأسف است که کشور ما که حقوق اسلامی و قضای اسلامی و فرهنگ اسلامی دارد، این فرهنگ را این حقوق را نادیده گرفته است و دنبال غرب رفته است.


* تا این مغز استعماری را ما عوض نکنیم، یک مغز استقلالی جایش نگذاریم نمی توانیم این مملکت را اداره کنیم.


* فرهنگ استعماری ، جوان استعماری تحویل  مملکت می دهد.


* با انحراف فرهنگ ، کشور به انحراف کشیده می شود.


* راه اصلاح یک مملکتی[اصلاح] فرهنگ آن مملکت است ، اصلاح باید از فرهنگ شروع شود.


* استقلال و موجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشأت می گیرد.


* ما با تمدن مخالف نیستیم ، با تمدن صادراتی  مخالفیم ؛ تمدن صادراتی ما را به  این روز نشانده است.


* ما تمدنی را می خواهیم که بر پایه شرافت و انسانیت استوار باشد.

. انتهای پیام /*