کد مطلب: 2378 | تاریخ مطلب: 29/02/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

ارتش

ارتش

* ملت و ارتش از هم جدایی ندارند.


* ارتش ما از ماست و ما از ارتش.


* ارتش ما ضامن استقلال کشور ماست.


* ارتش ما پشتوانه ملت ماست.


* همان طوری که ملت بدون ارتش نمی تواند  ادامه زندگی بدهد، ارتش هم بدون  ملت نمی تواند ادامه زندگی بدهد.


* افتخار و آفرین بر ارتشی که در اوج تصمیم جاودانه خود، حصار تعبّد طاغوت را شکست.


* در ایران نیز که این معجزه عصر به دست ملت انجام گرفت، قوای مسلح متعهد و فرماندهان پاک و میهندوست سهم بسزایی داشتند.


* درود بر تمام نیروهای مسلح و متعهد اسلامی، که با گرایش به انقلاب مقدس ایران و [به] پشتوانه ملت عزیز، کاخ ستمگری را واژگون کردند.


* ارتش وقتی می تواند استقلال و غرور خودش را حفظ کند که ببیند خودش هست، نه این که از خارج یک کسی بیاید و مستشارانی بیایند و بخواهند او را اداره کنند.


* ارتش اساس یک مملکت است، حافظ یک مملکت است و اگر ارتش، اسلامی و فکرش اسلامی بشود، مملکت را به کمال مطلوب می رساند.


* اگر سلسله مراتب حفظ نشود ارتش رو به ضعف می رود، و اگر _ خدای نخواسته _ ارتش ما رو به ضعف برود کشور ضعیف خواهد شد.


* اگر ارتش اصلاح بشود استقلال کشور حفظ می شود، و اگر _ خدای نخواسته _ در ارتش یک فسادی باشد استقلال کشور به خطر می افتد.


* ارتش اساس و رکن استقلال یک کشور است.

. انتهای پیام /*