کد مطلب: 2371 | تاریخ مطلب: 31/06/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

* ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم.


* ما در جنگ به این نتیجه رسیدیم که باید روی پای خود بایستیم.


* ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم.


* ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجهْ فرعِ آن بوده است.


* ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم.


* ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم.


* این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه ای الهی بود که  ما از آن غافل بودیم.


 * ما در جنگ ریشه های انقلاب پربار اسلامیمان را محکم کردیم.


* البته دفاع بر هر مسلمی، بر هر انسانی واجب است؛ و ما به حسب امر خدا دفاع کردیم از خودمان و دفاع ‍[کردیم] از اسلام.


* جنگ در عین حال که ناگوار بود و شهرهای ما را خراب کرد، ولی برکاتی داشت که اسلام به دنیا معرفی شد.


* جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام های فساد، در مقابل اسلام  احساس ذلت کنند.

*  جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود، و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.

. انتهای پیام /*