کد مطلب: 2352 | تاریخ مطلب: 29/03/1398
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

ماهیت دولت آمریکا

ماهیت دولت آمریکا

* ما آن قدر صدمه که از آمریکا دیدیم از هیچ کس ندیدیم.


* سلطه آمریکا تمام بدبختیهای ملل مستضعف را به دنبال دارد.


* آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است.


* آمریکا می گوید که ما در منطقه منافع داریم، چرا باید او در منطقه ما منافع داشته باشد؟ چرا باید منافع مسلمین منافع آمریکا باشد؟


* ملل اسلام، از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر است.


* دنیا بداند که هر گرفتاریی که ملت ایران و ملل مسلمین دارند، از اجانب است، از آمریکاست.


* مهمترین و دردآورترین مسأله ای که ملتهای اسلامی و غیر اسلامیِ کشورهای تحت سلطه با آن مواجه است، موضوع آمریکاست.


* همه گرفتاری[هایی] که ما داریم از دست آمریکا داریم.


* همه مصیبت ما زیر سر آمریکاست.


* آمریکا شما ها را برای نفتتان می خواهد، آمریکا شما را برای این می خواهد که بازار درست کند، که نفتتان را ببرد و بُنجلها را بیاورد به شما بفروشد.


 * دشمن اصلی اسلام و قرآن کریم و پیامبر عظیم الشأن _ صلی الله علیه و آله و سلم _  ابر قدرتها، خصوصاً آمریکا و ولیده فاسدش اسرائیل است.


* آمریکا این تروریست بالذات دولتی است که سر تا سر جهان را به آتش کشیده، و هم پیمان او صهیونیسم جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود، جنایاتی  مرتکب می شود که قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند.


* تمام گرفتاری ما از این آمریکاست، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است.


* رئیس جمهور آمریکا بداند، بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما.


* احساسات ایرانیان علیه ملت آمریکا نبوده، بلکه [علیه] دولت آمریکاست.

. انتهای پیام /*