کد مطلب: 2351 | تاریخ مطلب: 05/02/1401
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

قرآن

قرآن

* اگر قرآن نبود ، باب معرفت الله بسته بود إلی الابَد.


* قرآن کتاب انسان سازی است ، مکتب اسلام مکتب انسان سازی است ، انسان به همه ابعاد.


* این قرآن است که هدایت می کند ما را به مقاصد عالیه ای که در باطن ذاتمان توجه به او هست ، و خودمان نمی دانیم.


* از انس با قرآن کریم ، این صحیفه الهی و کتاب هدایت ، غفلت نورزند ؛ که مسلمانان هر چه دارند و  خواهند داشت در طول تاریخ (گذشته و آینده) ، ازبرکات سر شار این کتاب مقدس است.


* تدریس قرآن _ در هر رشته ای از آن _را محطّ نظر به مقصد اعلای خود قرار دهید.


* هر مقداری که شما  عمل کردید به قرآن ، زیر پرچمش رفتید.پرچم قرآن این نیست که پرچم های دیگران هستند ، پرچم قرآن عمل به قرآن است.


* مبادا قرآن مقدس و آیین نجات بخش اسلام را ، بامکتب های غلط و منحرف کننده ای که از فکر بشر  تراوش کرده است ، خلط نمایید.


* هیچ مکتبی بالاتر از قرآن نیست.


* آنچه مهم است این است که مسلمین به اسلام و قرآن عمل کنند . اسلام همه مسائلی را که مربوط به زندگی  بشر در دنیا و آخرت است ، و آنچه را مربوط به رشد و تربیت انسان و ارزش انسان است ، داراست.


* قرآن باید در تمام شئون زندگی ما حاضر باشد.


* این کتاب و این سفره گسترده در شرق و غرب ، و از زمان وحی تا قیامت ، کتابی است که تمام بشر: عامی ، عالم ، فیلسوف ، عارف ، فقیه ، همه از او استفاده می کنند.


* قرآن کتاب انسان سازی است ، کتاب انسان متحرک است ، کتاب آدم است ، و کتابی است که آدمی که باید  از اینجا تا آخر دنیا و تا آخر مراتب حرکت بکند  [راه می برد] .
     

* جوانان عزیزم که چشم امید من به شماست : با یک دست قرآن را وبا دست دیگر سلاح را برگیرید ، و چنان از حیثیّت و شرافت خود دفاع کنید ، که قدرت تفکر توطئه علیه خود را ، از آنان سلب نمایید.


* قرآن کریم که به همه ما و به همه بشر حق دارد ، سزاوار است که ما در راه او فداکاری کنیم.


* مشکل بزرگ مسلمین این است که قرآن کریم را کنار گذاشته اند ، و تحت لوای دیگران درآمده اند.


* هر چه در راه خدا بدهیم ، و هر چه در راه قرآن بدهیم فخر ماست ، افتخارماست ، راه حق است.


* قرآن کریم پناه همه ماست .

. انتهای پیام /*