کد مطلب: 2348 | تاریخ مطلب: 28/06/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

معاد و قیامت

معاد و قیامت

* باید توجه به این معنا بکنید که ما یک روز دیگر داریم ، این را شک نکنید ! ما یک روز محاسبه داریم و از همه چیزها محاسبه می شود.آن روز خود انسان محاسبه خودش را می کند ، آن روز قلم ها می آیند شهادت می دهند، دستها شهادت می دهند ، چشم ها شهادت می دهند ؛ انسان خودش آن روز محاسبه خودش را می کند ، و ما یک همچنین روزی را داریم.


* هر عملی که ما در اینجا انجام می دهیم یک صورت برزخی دارد و یک صورت ملکوتی دارد ، و ما به او می رسیم .


* هر کلمه ای و هر حرفی از ما صادر بشود ، آن ، منعکس در آن عالم ودر میزان اعمال ما هست.


* میزان اعمال ما پیش خداست و ثبت است ، و ثبت می شود .


* جلوه شفاعت شافعان در این عالم ، هدایت آنهاست ؛ ودر آن عالم ، باطن هدایت شفاعت است.تو از هدایت اگر بی بهره شدی از شفاعت بی بهره ای ،  و به هر قدر هدایت شدی شفاعت شوی .


* نفوس خودتان را تربیت کنید ، تهذیب کنید.این دنیا پایان دارد ، برای همه ما ؛ من زودتر و شما بعد.

. انتهای پیام /*