کد مطلب: 2342 | تاریخ مطلب: 05/05/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

حفظ اسلام

حفظ اسلام

* دفاع از حق و اسلام از بزرگترین عبادات است .


* حفظ اسلام از حفظ احکام اسلام بالاتر است ؛ اساس اسلام اول است، دنبال او اساس احکام اسلام است.


* حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است .


* تکلیف ما این است که از اسلام صیانت کنیم و حفظ کنیم اسلام را .


* اگر ما اسلام را در خطر دیدیم ، همه مان باید از بین برویم تا حفظش کنیم .


* اگر اسلامی بودن نهضت محفوظ باشد ، دیگر آسیب نمی بینید . 


* حفظ اسلام زحمت دارد .


* دفاع ازاسلام و کشور اسلامی امریست که در مواقع خطر ، تکلیف شرعی ، الهی و ملی است ، و بر تمام قشر ها و گروه ها واجب است .


* اگر اسلام را می خواهیم باید این جمهوری را حفظش کنیم .


* حفظ مصلحت عمومی و اسلام ، مقدم است بر حفظ مصلحت شخصی .


* اسلام با فقه و احکام فقه باقی مانده است .


* همه باید مراقب این باشیم که این مکتب محفوظ باشد .


* ما برای حفظ اسلام مکلف و مسؤلیم ، و امروز حفظ اسلام در تفاهم است.


* بزرگان اسلام ما ، در راه حفظ اسلام و احکام قرآن کریم کشته شدند ، زندان رفتند ، فداکاریها کردند ، تا توانستند اسلام را تا به امروز حفظ کنند و به دست ما برسانند .


* آنان که کمر برای حفظ اسلام بسته اند ، باید اگر همه هم رفتند آنها بمانند . 


* هیچ فریضه ای در اسلام بالا تر از حفظ خود اسلام نیست .

* مردم انقلابی ما باید بدانند که برای حفظ اسلام و انقلاب ، و نگهبانی از ثمرات آن ، و پاس خون شهیدان ، لازم است از خود بردباری انقلابی نشان دهند .


* شکر نعمت این است که به اسلام وفادار باشید. من به شما اخطار می کنم که به اسلام وفادار باشید!
 
 
* کوه مصیبت ها در مقابل حیثیّت اسلامی - ایرانی ما چون کاهی است .


* اسلام چیزی است که همه ما باید فدای او بشویم، تا اینکه تحقق پیدا بکند .


* تقیه برای حفظ دین است ؛ جایی که دین در خطر بود جای تقیه نیست ، جای سکوت نیست .


* گاهی وقت ها تقیه حرام است. آن وقتی که انسان دید که دین خدا در خطر است نمی تواند تقیه بکند.  

     
* باید همه ملت پاسدار اسلام باشند .


* تکلیف ما حفظ وجاهت اسلام است .


* آن روزی که احتمال ما بدهیم که اسلام در خطر است ، باید همه مان فداکاری بکنیم .


* مقدرات اسلام مقدرات همه مسلمین است .


* وظیفه هر کسی که در هر جا مشغول خدمتی است ، در رأس همه  خدمتها ، این است که موازین اسلامی را حفظ بکند.


* در این برهه از زمان که هستیم ، اسلام مقابل با تمام کفر است ، نه من و شما مقابلیم، من و شما مطرح نیستیم .


* وقتی دین خدا را انسان در خطر دید، برای خدا باید قیام کند. وقتی احکام اسلام را در خطر دید برای خدا باید قیام کند ؛ [اگر ] توانست ،عمل
کرده به وظیفه و پیش هم برده ؛ [اگر] نتوانست، عمل به وظیفه کرده . 


* اگر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند ، ما در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد

. انتهای پیام /*