کد مطلب: 2238 | تاریخ مطلب: 07/08/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

راضی نبودند رساله رایگان توزیع شود

راضی نبودند رساله رایگان توزیع شود

در طول انقلاب آنجا که کار جنبه شخصی پیدا می کرد ،امام استقبال نمی کردند...

در طول انقلاب آنجا که کار جنبه شخصی پیدا می کرد ،امام استقبال نمی کردند.برای چاپ((حاشیه عروه ))ایشان ،ناشر خواست تا طبق معمول-گویا-پانصد جلد پیش خرید کنند تا کتاب را چاپ نماید.ایشان نپذیرفتند و ناشر هم چاپ نکرد.و بعدها هم که عده ای مایل بودند رساله های علمیه امام را به طور رایگان در اختیار مردم بگذارند(که قهراً جنبه تبلیغی پیدا می کرد)ایشان حاضر نبودند.* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:آیت الله احمد جنتی-سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی-جلد3.

. انتهای پیام /*