کد مطلب: 2237 | تاریخ مطلب: 07/08/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

نامی از من نباشد

نامی از من نباشد

امام کتابی دارند به نام ((کشف الاسرار))

امام کتابی دارند به نام ((کشف الاسرار))این کتاب ردّ کتابی است که یکی از آقازاده های علما متأسفانه نوشته بود به نام ((اسرار هزارساله))و مسایل اعتقادی شیعه را در این کتاب به مسخرگی گرفته بود و به روحانیت و امامت و همه اینها جسارت کرده بود.امام بزرگوار روی دلسوزی به حال اسلام ،درس و بحث و مطالعه شان و همه چیزشان را یکباره در حوزه تعطیل کردند و به نوشتن جواب به این کتاب پرداختند.این طوری که من شنیده ام و د ر ذهنم است حدود چهل روز تمام این کارها را کنار گذاشتند و کتابی به عنوان ((کشف الاسرار))در ردّ آن کتاب نوشتند و برای اینکه شایبه این معنا نباشد که کسی بگوید در آن یک نوع خودنمایی وجود دارد ،آن کتاب در چاپهای اول و دوّمش حتی در یک جا اشاره به آن معنی ندارد که این کتاب مؤلفش امام بزرگوار است ؛یعنی ذکری از مؤلف در این کتاب اصلاً مطرح نیست و فقط کتابی است برای جواب به کتاب ((اسرار هزارساله))؛که این کشف از خلوص ایشان در این مقام می کند که با وجودی که امام جواب را نوشته اند اما به خاطر اینکه نخواسته اند که کسی بگوید مثلاً جواب دهنده چه مقامی دارد دستور داده اند که نامی از ایشان در این کتاب مطرح نشود.* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:آیت الله فاضل لنکرانی.

. انتهای پیام /*