کد مطلب: 2236 | تاریخ مطلب: 07/08/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

چرا نباید در نماز او شرکت کنم

چرا نباید در نماز او شرکت کنم

یکی از ائمه جماعات قم ،در مورد مسایل سیاسی یا احیاناً فلسفی ،با امام مخالف بود...

یکی از ائمه جماعات قم ،در مورد مسایل سیاسی یا احیاناً فلسفی ،با امام مخالف بود.ولی امام ،گاه و بی گاه به نماز ایشان می رفتند و به او اقتدا می کردند.خدا شاهد است که هیچ قصدی در کار نبود.خود ایشان می فرمودند:((فلانی سلیقه اش با من جور در نمی آید.اگر او اشتباه کرده باشد ،من که در کارم اشتباه نکرده ام ،چرا نباید در نماز او شرکت کنم؟))* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:آیت الله مجتبی عراقی-پابه پای آفتاب-جلد4-صفحه2.

. انتهای پیام /*