کد مطلب: 1463 | تاریخ مطلب: 29/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

حتی کمتر از دو دقیقه را قرآن می خواندند

حتی کمتر از دو دقیقه را قرآن می خواندند

امام در فاصله ای که بعد از نماز ظهر و عصر برای ناهار می آمدند...

امام در فاصله ای که بعد از نماز ظهر و عصر برای ناهار می آمدند ،اگر در این مدت کوتاه چند دقیقه ای فرصت پیدا می شد ،قرآن بر می داشتند و می خواندند که گاهی این اوقات کمتر از دو دقیقه بود.* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:مرضیه حدیده چی_سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی_جلد4.

. انتهای پیام /*