کد مطلب: 1420 | تاریخ مطلب: 29/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

رو به قبله وضو می گرفتند

رو به قبله وضو می گرفتند

امام هیچ گاه از ذکر خدا غافل نبودند و در همه حال ذکر خداوند بر زبان و قلب ایشان جاری بود...

امام هیچ گاه از ذکر خدا غافل نبودند و در همه حال ذکر خداوند بر زبان و قلب ایشان جاری بود.به طوری که هر روز نیایش همان روز را به جای می آوردند.هنگام وضو گرفتن نیز مشغول نیایش بودند و حتی در بیمارستان که بستری بودند حتماً رو به قبله وضو می گرفتند.* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از :یکی از محافظین امام-در رثای نور-صفحه 63.

. انتهای پیام /*