کد مطلب: 1419 | تاریخ مطلب: 29/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

ظهر شده؟

ظهر شده؟

قبل از ظهر رحلت ،امام از حال می رفتند و دوباره به حال می آمدند...

قبل از ظهر رحلت ،امام از حال می رفتند و دوباره به حال می آمدند و مرتب می پرسیدند:ظهر شده؟ ظهر شده؟ نگرانی آقا برای این بود که می خواستند در اول وقت شرعی نماز بخوانند.* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:عیسی جعفری.

. انتهای پیام /*